Stikkordarkiv: næringsliv

Ny prosjektleder: Birgitte Vegsund til Aukra Næringsforum

Birgitte Vegsund

Birgitte Vegsund er ansatt som prosjektleder i Aukra Næringsforum. Sammen med daglig leder Arnt Sommerlund går hun inn og styrker teamet med bedriftsveiledere som yter bistand til næringslivet i Aukra.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på spennende oppgaver for Aukra Næringsforum, og ikke minst til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og næringslivet både på Aukra og i Romsdalsregionen, sier Birgitte Vegsund.

Birgitte Vegsund kommer fra jobben som training manager i National Oilwell Varco Norway AS (NOV).  Der har hun ledet NOVs kurs- og simulatorsenter for offshorekraner siden 2014. Hun har fra tidligere med seg en bred administrasjonsbakgrunn fra oljesektoren med erfaring både fra opp- og nedturene i bransjen, innenfor hovedfeltene kompetansebygging, ettermarked og service.

– Aukra spennende
– Aukra er en kommune som viser handlekraft og investeringsvilje. Det er motiverende i seg selv, og gir rom til både videreutvikling av eksisterende næring, samt enestående muligheter til å finne nye vekstområder. Utfordringene vi står i dagens markedssituasjon krever omstilling og nytenkning. Jeg har stor tro på næringslivsaktørene i denne regionen, og jeg ser veldig frem til å kunne bli med på veksten videre, sier Birgitte Vegsund.

– En utviklingsleder!
– Birgitte Vegsund har en spennende bakgrunn som leder. Hun har deltatt i og ledet utvikling, bygging og drift av NOVs første simulatorsenter for offshorekraner i Molde. I tillegg har hun spesialisering innen innovasjon fra Høgskolen i Molde. Dette, kombinert med gode personlige egenskaper, gjør at vi tror at hun blir et viktig tilskudd som bedriftsveileder for næringslivet i kommunen – når endring og omstilling står på dagsorden, sier daglig leder Arnt Sommerlund.

Tre år
Stillingen er finansiert gjennom RDA-midler, og hun ansatt for en periode på 3 år.

– Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned mot 2018. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå, sier Sommerlund.

– Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter, sier Sommerlund.

Birgitte Vegsund tiltrer i stillingen fra mandag 3. oktober.

Ferien over – Aukra Næringsforum straks klar for aktiv høst

Arnt Sommerlund

Fra og med mandag 8. august er ferien over Aukra Næringsforum, og daglig leder Arnt Sommerlund Bildet) er på plass for å følge opp medlemmer og øvrig næringsliv i Aukra.

Høsten vil blant annet by på deltakelse på norsk i oljemesse, ONS, i Stavanger  (29.08 – 01.09), frokostmøter, kurstilbud, bedriftsveiledning, gründerveiledning, samt bistand til å søke Hoppid-midler, RDA-midler og støtte fra Innovasjon Norge.

Ta kontakt med:

Resultat: Medlemsundersøkelse om kommunereformen

Aukra Næringsforum - full av energi

Aukra Næringsforum – full av energi

Her er resultatene fra medlemsundersøkelsen om kommunereformen til Aukra Næringsforum. Drøyt 41 % av medlemsbedriftene (24 av 82) har deltatt.

Næringsforumet har siden mai 2015 kjørt en stegvis prosess i forhold til kommunereformen. Medlemmene våre har vært inviterte på 2 informasjonsmøter, og mottatt informasjon om kommunereformen via nyhetsbrev. Dette i tillegg til den løpende informasjonen via media.

«En temperaturmåling»
Nå når alle fakta ligger på bordet, har medlemmene vært inviterte til å delta i en spørreundersøkelse på nett. Siden antall respondenter er begrenset (34 av totalt 82), er ikke denne rundspørringen en statistisk presis undersøkelse, men mer å betrakte som en «temperaturmåling» på stemningen blant våre medlemmer.

Spørreundersøkelsen har vært kjørt i perioden f.o.m. 15.04.16 t.o.m. 21.04.16. Medlemmene har mottatt invitasjon til å delta via e-post, og de har fått 2 påminnelser undervegs.

En klar tendens
Tross svarprosenten (41 %), viser medlemsundersøkelsen at det er en klar tendens: Et flertall av medlemmene som har svart ønsker at Aukra skal være en del av en større romsdalskommune. Alternativet Aukra-Midsund er det som får minst oppslutning.

Medlemmene mener de tre viktigste målene med en kommunereform må være 1) bedre kvalitet på tjenestene, 2) bedre samfunnsutvikling, 3) mer kostnadseffektiv drift/større fagmiljø.

Resultatene
Her er resultatene på alle de 5 spørsmålene:

1) Hvor mange årsverk har din bedrift/ organisasjon?

Bilde1

 

2) Hva mener du er de tre viktigste målene for en framtidig kommune?

Bilde2

3) Hvilket av følgende 3 alternativ mener du er den beste kommuneorganiseringen for Aukra for framtida?(Kun ett svar mulig)

Bilde3

4) Er det noen av de tre alternativene som legges fram til folkeavstemming som du ikke vil anbefale?(Flere svar mulig)

Bilde4

5) Dersom innbyggerne på Ona, Sandøy og Orten ønsker det, bør kommunegrensen justeres slik at de inngår i en av kommunealternativene nevnt i denne spørreundersøkelsen ?

Bilde5

 

 

Kveldsmøte: Info og debatt om kommunereform!

Veivalg
Aukra Næringsforum arrangerer kveldsmøte for medlemmer, og inviterer til informasjon og debatt om kommunereformen.

  • Dato: Onsdag 21. oktober
  • Kl.: 18.00 til ca 21.00
  • Sted: Aukra Hotell

Program:

  • Telemarksforskning sine rapporter til Romsdal Regionråd, ved daglig leder Britt Rakvåg Roald
  • Spørreundersøkelse til Aukra kommune, ved kommunalsjef Geir Göncz
  • Kommunens vedtak og prosess, ved ordfører Bernhard Riksfjord
  • Spørsmål og kommentarer fra salen.

HUSK PÅMELDING (enkel servering) – klikk på lenka nedenfor:

https://no.surveymonkey.com/r/k-reform211015