Stikkordarkiv: næringsforum

Støtter Møreaksen! Romsdalsaksen er kystfiendtlig!

– Romsdalsaksen er kystfiendtlig. Den ødelegger for næringsutviklingen på kysten og den ødelegger for at 5.600 innbyggere i Aukra og Midsund kan få fastlandsforbindelse.

Det sier Gunnar Kvalsund, daglig leder i Midsund Næringsforum og Arnt Sommerlund, daglig leder i Aukra Næringsforum.

– Alle har forventning til at mye av næringsutviklingen skal skje i havrommet i årene som kommer. Da må vi også sørge for at kysten får gode vegforbindelser, sier næringslivslederne i Midsund og Aukra.

– Møreaksen er et demokratisk valg
Flere løsninger for fjordkrysninger mellom Molde og Vestnes har blitt vurderte. Sekken-alternativet har vært med i flere omganger. Møreaksen har kommet best ut i alle utredninger. Etter at flere alternativer har vært utredet, kostnadsberegnet og kvalitetssikret er det Møreaksen som også er forankret i kommunestyrer og fylkesting.

Dette har da også gjort sitt til at Regjeringen valgte Møreaksen som sitt trasévalg i 2014.

– Møreaksen binder kysten sammen
Møreaksen er planlagt ut fra forutsetningen til ferjefri E39, og vil dermed være den løsningen som best binder sammen kystbyene Ålesund-Molde-Kristiansund.

Møreaksen støtter opp om at om lag 70 prosent av trafikken skal innom Molde. Romsdalsaksen tar mest hensyn til de 30 prosentene av trafikken som skal videre mot Trondheimsregionen.

– Møreaksen gir kysten liv
Det er beregnet av Møreaksen vil gi en samfunnsnytte i form av et mer samlet bo- og arbeidsmarked på 835 mill. kroner i året (Victor Norman). Samfunnsnytten i form av næringsutvikling er beregnet til 1,2 milliarder kroner per år (Torgeir Reve). Forutsetningen for begge beregningen er at Ålesund og Molde knyttes tettere sammen.

– Det er bare Møreaksen som kan gi drøyt 5.600 innbyggere i Aukra og Midsund fastlandsforbindelse. Fastlandsforbindelse for de om lag 150 innbyggerne på Sekken må vi løse på en annen måte enn å legge om trasévalget for E39, sier Kvalsund og Sommerlund.

For ytterligere kommentarer – kontakt:

 • Gunnar Kvalsund, daglig leder Midsund Næringsforum – mobil 920 35 608
 • Arnt Sommerlund, daglig leder Aukra Næringsforum – mobil 900 88 300

Ny prosjektleder: Birgitte Vegsund til Aukra Næringsforum

Birgitte Vegsund

Birgitte Vegsund er ansatt som prosjektleder i Aukra Næringsforum. Sammen med daglig leder Arnt Sommerlund går hun inn og styrker teamet med bedriftsveiledere som yter bistand til næringslivet i Aukra.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på spennende oppgaver for Aukra Næringsforum, og ikke minst til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og næringslivet både på Aukra og i Romsdalsregionen, sier Birgitte Vegsund.

Birgitte Vegsund kommer fra jobben som training manager i National Oilwell Varco Norway AS (NOV).  Der har hun ledet NOVs kurs- og simulatorsenter for offshorekraner siden 2014. Hun har fra tidligere med seg en bred administrasjonsbakgrunn fra oljesektoren med erfaring både fra opp- og nedturene i bransjen, innenfor hovedfeltene kompetansebygging, ettermarked og service.

– Aukra spennende
– Aukra er en kommune som viser handlekraft og investeringsvilje. Det er motiverende i seg selv, og gir rom til både videreutvikling av eksisterende næring, samt enestående muligheter til å finne nye vekstområder. Utfordringene vi står i dagens markedssituasjon krever omstilling og nytenkning. Jeg har stor tro på næringslivsaktørene i denne regionen, og jeg ser veldig frem til å kunne bli med på veksten videre, sier Birgitte Vegsund.

– En utviklingsleder!
– Birgitte Vegsund har en spennende bakgrunn som leder. Hun har deltatt i og ledet utvikling, bygging og drift av NOVs første simulatorsenter for offshorekraner i Molde. I tillegg har hun spesialisering innen innovasjon fra Høgskolen i Molde. Dette, kombinert med gode personlige egenskaper, gjør at vi tror at hun blir et viktig tilskudd som bedriftsveileder for næringslivet i kommunen – når endring og omstilling står på dagsorden, sier daglig leder Arnt Sommerlund.

Tre år
Stillingen er finansiert gjennom RDA-midler, og hun ansatt for en periode på 3 år.

– Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned mot 2018. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå, sier Sommerlund.

– Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter, sier Sommerlund.

Birgitte Vegsund tiltrer i stillingen fra mandag 3. oktober.

Her er de nye styremedlemmene!

Onsdag 30. mars ble det avholdt årsmøte i Aukra Næringsforum. Styret ble utvidet fra 6 til 7 medlemmer, og fikk 3 nye medlemmer på faste plasser og 2 nye vara. Her er den komplette oversikten over valgene.

Årsmøtet vedtok valg av styre, styreleder og nestleder, vararepresentanter og valgkomité slik:

STYRET

 1. Anne Reidun Valdal (ikke på valg)
 2. Kjell Stian Brunes (gjenvalg for 2 år)
 3. Frode Aleksandersen (velges for 2 år)
 4. Trond Lofstad (ikke på valg)
 5. Else Berit G. Hamar (velges for 2 år)
 6. Per Olav Mevold (ikke på valg)
 7. Hans Gunnar Hansen (velges for 2 år)

Anne Reidun Valdal ble valgt til styreleder og Kjell Stian Brunes ble valgt til nestleder.

VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år):

 1. Liv Marit Varhaugvik
 2. Olav Myrset Oterhals
 3. Gro Løvik
 4. Trond Ljoså
 5. Tore Hukkelberg

VALGKOMITÉ (velges for 3 år):
Nina Bakkemyr Hagbø (3 år) overtar etter Rune Stig Skeide som har vært med i 3 år. Ivar Helge Hollen (1 år til) og Wiggo Edvardsen (2 år til) var ikke på valg.

REVISOR
Kommunerevisjon distrikt 2. ble gjenvalgt som revisor for 2016»

 

Nytt styre i Aukra Næringsforum

Anne Reidun Valdal

Anne Reidun Valdal (bildet) ble valgt til ny styreleder i Aukra Næringsforum på årsmøtet torsdag 19. mars. Nina Bakkemyr Hagbø tok gjenvalg som nestleder.

Øvrige styremedlemmer er:

 • Per Arne Rindarøy (ikke på valg)
 • Trond Lofstad (opprykk fra vara)
 • Kjell Stian Brunes (ikke på valg)
 • Per Olav Mevold (gjenvalg)

Varamedlemmer er (i rekkefølge):

 1. Gro Løvik
 2. Jan Sporsem (ny)
 3. Kimberly Rika
 4. Trond Ljoså (ny)
 5. Tore Hukkelberg

Husk årsmøte 19. mars!

Aukra Næringsforum - full av energi

Husk årsmøte for medlemmene i Aukra Næringsforum torsdag 19. mars kl. 18.00 (kommunestyresalen)! Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med tema om hvordan vi markedsfører Romsdal/Molderegionen. Arnt Øyvind Siem og Britt Flo vil innlede og invitere til diskusjon.

Etter medlemsmøtet vil det bli næringspub og tapas på Aukra Hotell.

Innkalling og dagsorden årsmøte
Årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 19. mars kl. 1800 i kommunestyresalen. Etter årsmøtet vil det bli avholdt et medlemsmøte (ca kl 1900), men påfølgende næringspub & tapas på Aukra Hotell.

Årsmøtet
Saker til behandling

1.    Konstituering og valg av møteleder

2.    Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2015

3.    Budsjett for 2015 og kontingentfastsettelse

4.    Innkomne saker

5.    Styrehonorar for 2015

6.    Valg

a.    styre

b.    leder og nestleder

c.    revisor

d.    valgkomité

Her kan du laste ned utkast til årsberetning og regnskap for 2014.