Vil du utvikle din bedrift eller din forretningside i 2019?

Ta kontakt med Aukra Næringsforum!

Går du med en ide til et nytt produkt eller en ny tjenester? Vil du forbedre noe av det du allerede gjør? Trenger du hjelp til finansiering? Satse i Norge eller i utlandet? Hvordan kan du få oversikt over regimet for offentlig støtte? Har du en ny bedrift eller er du leder i en eksisterende bedrift?

Alle er velkomne til å ta kontakt med oss for en næringsprat! 

Her er det Aukra Næringsforum kan bistå med:

 • Økonomisk støtte til bedrifter i Aukra – RDA-midler Aukra og Innovasjon Norge
 • Hjelp til etablering av egen virksomhet – ditt lokale hoppid-kontor.
 • Låne møterom på Gossen.
 • PR /kommunikasjon/mediehåndtering – støtte og rådgiving.
 • Forretningsjus – råd og veiledning innen grunnleggende emner knyttet til elementær forretningsjus (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett).
 • Rådgivning/veiledning – Bruk oss som samtalepartner for å drøfte ulike utfordringer og problemstillinger bedriften har.
 • Tilbud om kurs og seminarer/konferanser.

Kontaktperson:

Nettside: www.aukranf.no

Uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune

Aukra Næringsforum behandlet torsdag 6. september 2018 sin uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune. Her kan du laste ned uttalelsen som er oversendt kommunen.

Når har kommunen laget sitt utkast, som er ute til høring. Denne høringen finner du kommunens hjemmesider. Høringsfrist er 12. desember.

Aukra næringsforum har følgende strategiske satsingsområder:

 • Havrommet (fiskeri, akvakultur m.v.)
 • Reiseliv (Øyriket i Romsdal, Masterplan for reiseliv i Molde regionen).
 • Utvikling av eksisterende og nye virksomheter innen lokalt næringsliv.

Last ned uttalelsen til Aukra Næringsforum!

Unikt kurstilbud: Digitaliser din bedrift! Frist 1. november!

Her er et unikt kurstilbud: Bli en digital leder! Fyll opp verktøykassa med digitaliseringstriks og kompetanse. Få et 2-dagers kurs (15. og 22. november) til sterkt subsidierte priser.

Kurset, som er en del av Omstillingsmotor.no, koster 15.000 kroner – men Innovasjons Norge støtter tilbudet med hele 10.500 kroner per deltaker. Din egenandel blir dermed bare 4.500 kroner! Kursarrangør er Protomore kunnskapspark, og Aukra Næringsforum er tilrettelegger og vil stå som søker på vegne av bedriftene som blir med.

Her er opplegget:

SAMLING 1:

 • INTRODUKSJON: Hva er de viktigste trendene for industrinæringene fremover?
 • CASE: Eksempler og aktuelle utfordringer i næringene KUNDEVERKSTED: Utvikle konsept for egen virksomhet basert på strategisk utfordring
 • Arbeid mellom samlingene: Digital modenhet-test og testing av eget konsept.

SAMLING 2:

 • FORRETNINGSMODELLERING: Videreutvikle forretningsmodell basert på konsept fra dag 1.
 • STRATEGIVERKSTED: Utarbeide robuste digitale strategier for din virksomhet, basert på konsept og forretningsmodell.

Smakebiter fra programmet

I programmet vil du få smakebiter på;

 • Hva er fremtidens digitale teknologier og trender?
 • Hvordan sikrer du økt kunde- og forretningsverdi gjennom nye rbeidsformer?
 • Hvordan utvikler du strategier som er robuste nok i et digitalt og uforutsigbart forretningslandskap?

PÅMELDINGSFRIST: 1. november 2018!

Klikke her og med deg på nå: PÅMELDING

Last ned produktark (1 side – pdf): «Digitalisering for ledere – til bedrifter i Aukra»

Les mer om Omstillingsmotor på: www.omstillingsmotor.no

Sommeråpent i Aukra Næringsforum

Aukra Næringsforum har i 2018 åpent kontor gjennom hele sommerferien! Her er oversikten over hvem som svarer når!

Kontoret her er hele tiden betjent, med unntak av 2 dager (fredag 6. og fredag 13. juli – kun telefon). NB! Vi kjernetid på kontoret mellom kl. 09.00 15.00, men anbefaler at dere ringer på forhånd for å gjøre avtaler – siden vi kan være ute på møter og oppdrag. 🙂

 • Uke 26, 27 og 28: Arnt Sommerlund, mobil: 900 88 300 og e-post: arnt@aukranf.no
 • Uke 29: Arnt Sommerlund og Birgitte Vegsund
 • Uke 30, 31 og 32: Birgitte Vegsund, mobil: 916 20 448 og e-post: birgitte@aukranf.no

Nytt fra årsmøtet 22. mars

Årsmøte i Aukra Næringsforum ble avviklet torsdag 22. mars. Nye styremedlemmer ble valgt inn. Og årsregnskapet for 2017 viste et årsresultat på 207.976 kroner.

Etter årsmøtet består styret i Aukra Næringsforum av:

 • Anne Reidun Valdal – gjenvalgt for 1 år
 • Kjell Stian Brunes – gjenvalgt for 2 år
 • Else Berit G. Hamar – gjenvalgt for 2 år
 • Liv Marit Varhaugvik – ikke på valg
 • Olav Myrset Oterhals – ikke på valg
 • Geir Larsen – Ny, velges for 2 år
 • Barbro Mork Emblem – ny, velges for 2 år

Anne Reidun Valdal ble som styreleder.
Kjell Stian Brunes ble valgt som nestleder.

VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år) – i rangert rekkefølge:

 1. John-Harry Rognskog Edvardsen
 2. Hallvard Huse
 3. Gro Løvik
 4. Tore Hukkelberg

 

Årsmøte torsdag 22. februar 2018

Årsberetning 2017 til årsmøte 22. mars 2018

Medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum er innkalt til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18.00. Sted er Aukra Hotell.

Dagsorden består av ordinære årsmøtesaker. Hver medlemsbedrift har en stemme på årsmøtet. Saksfremlegg ettersendes innen en uke før møtet. Etter årsmøtet vil det bli avholdt åpent temamøte (ca kl. 18.30) med påfølgende næringspub.

Frist for å melde inn årsmøtesaker til behandling er torsdag 8. mars kl. 12.00.

Årsmøtesaker til behandling

 1. Konstituering og valg av møteleder
 2. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2017, samt revisors beretning.
 3. Budsjett for 2018 og kontingentfastsettelse
 4. Innkomne saker
 5. Styrehonorar
 6. Valg
  • styre
  • leder og nestleder
  • revisor
  • valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:

Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no

Godt nytt år 2018!

2018

Godt nytt år!

Aukra Næringsforum ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år. Vi vil i 2018 fortsette vårt fokus på aktiviteter for medlemmer, for utvikling av gamle og nye bedrifter og arbeidsplasser og rådgiving de som vil startet for seg selv.

Som du kanskje har merket, så er våre nettsider er for tiden under ombygging. Det meste skal fungere nå. Og vi vil snart komme tilbake til en mer komplett medlemsliste på nett.

Dere kan også følge oss på våre facebook-sider:

https://www.facebook.com/AukraNaeringsforum/

Karrieredagene 2017

Karrieredagene inspirerer og hjelper elevene til videre valg av utdanning og yrke!

Karrieredagene 2017 er over og tilbakemeldingene er gode, både fra elvene, skolene og bedriftene som deltok. Mange elever sier at Karrieredagene hjelper de til å ta valg videre.

Samtlige 10. klasser fra alle 25 skolene i regionen, i alt nesten 900 elever, deltok på årets Karrieredager. I løpet av en hel dag får elevene møte nærmere 30 bedrifter, opplæringskontor og skoler som viser frem sine yrker og studietilbud. Elevene får prøve ulike yrker i praksis samtidig som de får informasjon om utdanningsløp og jobbmulighetene etter endt utdanning.

Les mer om gjennomføringen og resultatene fra årets karrieredager her:

http://aukra-naeringsforum.no/?p=2139https://www.moldenaeringsforum.no/nyheter/2017/karrieredagene-hjelper-elevene-til-a-velge-videre-utdanning

Sommerstengt uke 30 og 31

Aukra Næringsforum tar sommerferie, og kontoret blir sommerstengt i uke 30 og 31 ( 24. juli – 4. august).

Aukra

Skulle det være noen saker som ikke kan vente, kontakt daglig leder Arnt Sommerlund: arnt@aukranf.no eller mobil: 900 88 300.

Vi ønsker å benytte anledningen til å ønske medlemmer og øvrig næringsliv god sommer!

Vi gleder oss til snart å ta fatt på en aktiv høst!

Aktivitetsoversikt for Aukra Næringsforum – 1. halvår 2017

Vi summerer opp første halvår med en kort aktivitetsoversikt:

 

Medlemstilbud

 • Frokostmøter med faglig innhold
 • RDA midler, informasjon i nyhetsbrev
 • Årsmøte med seminar
 • Næringslivstur til Håholmen med faglig innhold
 • Sommeravslutning på Rindarøy
 • Videreformidling av kurs og seminar fra Molde Næringsforum, Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Petropolem m.m.
 • Tilbud om deltagelse på nasjonale næringslivsturer i regi av Innovasjon Norge til Irak og Kina.
 • Fokusområder:
  • Havrommet
  • Reiseliv
  • Industri- og næringsutvikling
  • Hverdagsnæringsliv i Aukra

 

Andre prosjekter og oppfølgingsområder:

 • Nyhetsbrev, jevnlig
 • Oppdatering av nettsider og facebook
 • Øyriket i Romsdal – utvikles videre med «opplevelsesskredder» (reiselivsrådgiver) i regi av destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal AS.
 • Aukradagen 2017:
  • Økonomisk støtte til «Heile Aukra baker»
  • Økonomisk støtte til konsert i regi av Øyriket Underholdning
  • Stand: Profilering av næringsutvikling og gründere i Aukra.
 • Nytt kulturhus og basseng – muligheter for å inkludere næringsaktivitet i bygget:
  • Treningssenter?
  • Hotell?
  • Resepsjon og kafe?
  • Annet?
 • Filmprosjekt: 3 kortfilmer egnet for sosiale medier som markedsfører Aukra. Stikkord:
  • Industrieventyret
  • God oppvekst – dugnadskommunen
  • Mat ved havet – havrommet
 • Næringsutvikling knyttet til Møreaksen og Kjerringsundet:
  • Forprosjekt sammen med næringsforaene i Vestnes, Misund og Molde.
 • Møreaksen og Kjerringsundet
  • Oppfølging av Nasjonal transportplan, møter, presseutspill m.m.
 • GassROR IKS, daglig ledelse (drøyt 20% stilling)
 • Gassknutepunkt Nyhamna, ulike samarbeidsprosjekter
  • Rundebordskonferansen 2017, med energiministeren (19. juli)
 • Dialogmøter med Aukra Kommune (ordfører og rådmann).
 • Romsdalskonferansen 2017 – deltagelse i planlegging. Samarbeid i Molderegionen.
 • Innovasjonsfestivalen 2017 – deltagelse i planlegging. Samarbeid i Molderegionen.
 • Skole og ungdom:
  • Innovasjonscamp Romsdalsfinalen – deltagelse i planlegging og gjennomføring.
  • Innovasjonscamp i Aukra – høsten 2017 (tidligere Gründercamp).
  • Forskerfabrikkens sommerskole i Aukra
  • Rekruttering:
   • Eget opplegg for unge flyktninger (vår)
   • Eget opplegg for 10. klasse høsten 2017
   • Bistand til skolene for arbeidsuke 8. klasse (høsten)
   • Samarbeid med Molde NF om romjulstreffet
   • Foredrag for 9. klasse om arbeids- og næringsliv
 • Oppfølging av medlemsbedrifter:
  • Rådgiving og veiledning
  • Bistand til prosjekter og søknader
 • Hoppid
  • Rådgiving og etableringsveiledning
  • Søknader om etableringsstøtte
  • Oppfølging av gründere
  • Prosjekt «Gründervegen» – deltagelse i samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å bedre tjenestereisen for gründere.

cropped-Untitled-1.jpg