Bli medlem!

Her er en oversikt over noen av fordelene du har med å være medlem i Aukra Næringsforum.

Dette koster medlemskapet for bedrifter/organisasjoner. Kontingenten beregnes etter følgende skala basert på antall årsverk:

-Årsverk: 0-2 3-6 7-15 16-30 31-50 51-100 101-250 251++
-Kontigent: 1.100 2.200 3.600 6.900 10.600 13.800 27.600 Etter avtale

Bli medlem! Klikk her for å tegne medlemsskap!

Økonomisk støtte til bedrifter i Aukra

Aukra Næringsforum forvalter ulike lokale støtteordninger på vegne av Aukra kommune. Ta kontakt for på høre mer om hva som kan passe akkurat ditt/din bedrift sitt prosjekt.

Digital søknadsprosess på nettstedet: www.regionalforvaltning.no

Hjelp til etablering av egen virksomhet – hoppid.no

hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommune sin satsing på entreprenørskap. Satsinga er et samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og kommunene. Målet er å få til flere og bedre nyetableringer i fylket. Gjennom hoppid.no-kontora ute i kommunane, kan gründeren få råd og rettledning i spørsmål knytta til etablering av egen bedrift. Det er også mulig søke avklaringsmidler ved å registrere deg Hoppid-systemet:

https://hoppid.enty.no/cases

Les også mer på:  www.hoppid.no

Hjelp og rådgiving til å utvikle en eksisterende bedrift

Vi tilbyr forretningsutvikling i Aukra. Ta kontakt for en uformell prat!

Møterom Aukra

Medlemmer har mulighet til å låne møterom hos Aukra Næringsforum.

PR /kommunikasjon- støtte

Aukra Næringsforum har kompetanse, og kan gi råd, innen PR/kommunikasjon og mediehåndtering.

Forretningsjus

Aukra Næringsforum kan gi råd og veiledning innen grunnleggende emner knyttet til forretningsjus (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett).

Rådgivning/veiledning

Medlemmene kan kontakte daglig leder i Aukra Næringsforum dersom de ønsker en samtalepartner for å drøfte ulike utfordringer og problemstillinger bedriften har. Slike samtaler er selvsagt underlagt nødvendig konfidensialitet.

Tilbud om kurs og seminarer/konferanser

Medlemmer av Aukra Næringsforum vil få tilbud om ulike kurs og seminarer, enten i regi av næringsforumet selv eller våre samarbeidspartnere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *