Bli medlem!

Her er en oversikt over noen av fordelene du har med å være medlem i Aukra Næringsforum.

Dette koster medlemskapet for bedrifter/organisasjoner. Kontingenten beregnes etter følgende skala basert på antall årsverk:

-Årsverk: 0-2 3-6 7-15 16-30 31-50 51-100 101-250 251++
-Kontigent: 1.100 2.200 3.600 6.900 10.600 13.800 27.600 Etter avtale

Bli medlem! Klikk her for å tegne medlemsskap!

Økonomisk støtte til bedrifter i Aukra – RDA-midler Aukra og Innovasjon Norge

RDA er en kompensasjonsordning for kommuner med høyere arbeidsgiveravgiftssatser. Midlene skal gå til tiltak som gir varige positive effekter for kommunen og næringslivet samt samfunnsutvikling.  Det er styret i Aukra Næringsforum er plantvalg, og har ansvaret for å saksbehandle søknader om RDA-midler for Aukra.

Midlene kan brukes til en rekke tiltak innen ulike sektorer for å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og lønnsomt, men skal ikke brukes til ordinær drift i virksomheter og offentlig tjenesteproduksjon.

Digital søknadsprosess på nettstedet: www.regionalforvaltning.no

Hjelp til etablering av egen virksomhet – hoppid.no

hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommune sin satsing på entreprenørskap. Satsinga er et samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og kommunene. Målet er å få til flere og bedre nyetableringer i fylket. Gjennom hoppid.no-kontora ute i kommunane, kan gründeren få råd og rettledning i spørsmål knytta til etablering av egen bedrift. Det er også mulig søke avklaringsmidler på: www.regionalforvaltning.no

Les mer på:  www.hoppid.no

Møterom Aukra

Medlemmer har mulighet til å låne møterom hos Aukra Næringsforum, i våre lokaler på Holmsundet 4 (gamle fiskefagskolen).

PR /kommunikasjon- støtte

Aukra Næringsforum har kompetanse, og kan gi råd, innen PR/kommunikasjon og mediehåndtering.

Forretningsjus

Aukra Næringsforum kan gi råd og veiledning innen grunnleggende emner knyttet til forretningsjus (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett).

Rådgivning/veiledning

Medlemmene kan kontakte daglig leder i Aukra Næringsforum dersom de ønsker en samtalepartner for å drøfte ulike utfordringer og problemstillinger bedriften har. Slike samtaler er selvsagt underlagt nødvendig konfidensialitet.

Tilbud om kurs og seminarer/konferanser

Medlemmer av Aukra Næringsforum vil få tilbud om ulike kurs og seminarer, enten i regi av næringsforumet selv eller våre samarbeidspartnere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.