Om Aukra Næringsforum

Aukra Næringsforum ble stiftet i april 2004 og er en uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Aukra.  Dette skal gjøres ved å stimulere til samhold og samarbeid mellom medlemmene, og i samarbeid med kommunen. Videre skal Aukra Næringsforum formidle informasjon og yte bistand til medlemmene.

Aukra Næringsforum har 64 medlemsbedrifter.

Aukra Næringsforum har et styre på 6 medlemmer og ledes av styreleder Geir Johnsen.
Daglig leder er Arnt Sommerlund, som sammen med styret følgende hovedoppgaver:

 • Være pådriver for videreutvikling av det eksisterende næringsliv
 • Legge forholdene til rette for ny næringsvirksomhet
 • Være premissgiver og høringsorgan næringspolitiske saker
 • Utvikle og følge opp konkrete prosjekter
 • Være forum for nettverksbygging og rådgivning

Hvordan bli medlem?
Her finner du tegningsblanketten som du benytter for å melde ditt foretak inn i Aukra Næringsforum.
Klikk på lenken nedenfor for påmelding:
https://no.surveymonkey.com/r/medlemsskap

Administrasjon

200701-arnt

Daglig leder
Arnt Sommerlund, 900 88 300
arnt@aukranf.no

Maria Johrde

Prosjektleder
Maria Johrde, 482 75 918
maria@aukranf.no


Styret:

Styreleder Nestleder
Jim-Thomas Gundersen Barbro Mork Emblem
Sparebanken Møre
Mobil: 412 10 923 Mobil: 930 32 933
jim-thomas.gundersen@rm-group.com barbro.emblem@sbm.no

Øvrige styremedlemmer:

 • Hanna Marie Bakkemyr Kaltrø (Aukra Hotell)
 • Kjell Arne Småge (Odd Småge AS)
 • Jon Harry Rognskog Edvardsen (SatPos)
 • Freddy Løvik (Aukra Maritime)

Varamedlemmer:

 1. Lina Jenset Hjelset
 2. Jørgen Sporsheim
 3. Øystein Hukkelberg
 4. Christine Rynning

Valgkomite:

Kjell Stian Brunes (igjen 1 av 3 år), Olav Myrseth Oterhals (igjen 2 av 3 år) og Else Berit G. Hamar (igjen 2 av 3 år).

Valgkomite instruks for Aukra Næringsforum

Vedtekter

Vedtekter