Maria Johrde er ny prosjektleder i Aukra Næringsforum

Maria Johrde

Maria Johrde (33) blir med på laget, og vil fra 1. november bidra til å skape nye muligheter for flere bedrifter, arbeidsplasser og bolyst i Aukra.

– Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med medlemsbedrifter og næringslivet på Aukra og i Romsdalsregionen, og å kunne bidra til å skape en positiv næring- og samfunnsutvikling som er med på å styrke attraktiviteten til Aukra kommune, sier Maria Johrde.

Økt satsing på å skape arbeidsplasser
Johrde går inn i en 3-årig engasjementstilling som prosjektleder, der målet både er å sikre dagens arbeidsplasser og å søke muligheter for å skape flere.
Hun skal bistå daglig leder med å jobbe opp mot både eksisterende bedrifter og gründere. Maria vil ha et særlig ansvar for å følge opp barn og unge gjennom skolene med ordningen «Ungt entreprenørskap». Hun skal også arrangere møter, kurs, seminarer o.l. som er relevant for næringslivet.

Erfaring med næringsutvikling
33-åringen fra Lillehammer, kommer fra stillingen som produktansvarlig i reiselivsselskapet Mountains Of Norway (Geilo, Valdres, Lillehammer og Gudbrandsdalen). Hun har også vært styremedlem i Kontorfellesskapet 1724.
Av utdanning har Maria en mastergrad i turisme og vertskap fra Australia, samt en bachelor i reklame og merkebygging fra Markedshøyskolen i Norge.

– Mer aktivitet
Hun har erfaring med forretningsutvikling for medlemsbedrifter og annet næringsliv, og samt at hun har arrangert medlemsmøter, webinarer og bedriftsmøter med faglig innhold.
– Jeg er veldig glad for å få Maria med på laget. Dermed kan vi øke innsatsen ovenfor både nye og eksisterende bedrifter, og satse mer aktivitet og på å utvikle bedrifter og arbeidsplasser. Det blir kjekt å bli to personer nå som kan jobbe med næringsutvikling i Aukra Næringsforum.