Årsmøte og foredrag med Arne Hjeltnes: «Kva skal me leva av i vesle Noreg og i Aukra»

Arne Hjeltnes.

Arnt Hjeltnes.

Denne karen kjem. Kjem du? Årsmøtet i Aukra Næringsforum vert halden torsdag 31. mars frå kl. 18.00 på Aukra hotell.

Først vert det årsmøte i Aukra Næringsforum, og så kan du høyre TV-, moro- og matmann Arne Hjeltnes prate om ««Kva skal me leva av i vesle Noreg og i Aukra».

Og seinare på kvelden, kl 20.30, vert det konsert med både Sjur Hjeltnes og Arne Hjeltnes
– med tittelen: «Ein lystig kveld med Sjur og Arne Hjeltnes»

Sjur og Arne Hjeltnes

Sjur og Arne Hjeltnes.


Sjur Hjeltnes er utdanna pianist og kjend frå «Eides Språksjåv» på Nrk. Han turnerer med sitt eget humoristiske musikalske program. Ofte saman med bror Arne.
Det vert ein kveld med heimelaga lyrikk og musikalsk moro i kjend Vossa-stil.

Dagsorden for årsmøtet

1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2021, samt revisors beretning.
4. Budsjett for 2022 og kontingentfastsettelse
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Last ned sakspapirer her!.


Vi trykker opp en eget hefte med årsmøtedokumenter når de foreligger, og da med e-signet årsrapport og årsregnskap, samt revisors beretning.