NY FORLENGET FRIST: Søk lokale kompensasjonsmidler innen 1. mai 2022

Har din bedrift hatt tap eller reduserte inntekter som følge av koronapandemien?

Aukra kommune har mottatt 561.000 kroner til fordeling blant lokale bedrifter. Aukra Næringsforum har fått oppdraget som forvalter av ordningen til å saksbehandle og gjør vedtak.

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Overnatting og serveringsbedrifter er ihh. til retningslinjene prioriterte, men også alle andre bedrifter som er registrerte i Aukra kommune kan søke.

<>
Les mer om kriteriene og søk på regionalforvaltning.no!