Uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune

Aukra Næringsforum behandlet torsdag 6. september 2018 sin uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune. Her kan du laste ned uttalelsen som er oversendt kommunen.

Når har kommunen laget sitt utkast, som er ute til høring. Denne høringen finner du kommunens hjemmesider. Høringsfrist er 12. desember.

Aukra næringsforum har følgende strategiske satsingsområder:

  • Havrommet (fiskeri, akvakultur m.v.)
  • Reiseliv (Øyriket i Romsdal, Masterplan for reiseliv i Molde regionen).
  • Utvikling av eksisterende og nye virksomheter innen lokalt næringsliv.

Last ned uttalelsen til Aukra Næringsforum!