Forfatterarkiv: Birgitte Vegsund

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Aukra kommune

Aukra har fått tildelt 605 446 kr som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter og foretak som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19 pandemien. Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke?

Det er lokalt næringsliv/lokale virksomheter som kan søke om kompensasjon. Det kan være små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak. Det er et krav at virksomheten er registrert i Aukra kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen. Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til til virksomheter innenfor overnattings- og serveringsbransjen, vinterdestinasjoner og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Retningslinjer for tildeling

 • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv).
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser, og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. En virksomhet som er eid av et foretak utenfor egen kommune kan støttes dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Statsstøttereglene følges.
 • Støtten tildeles som «bagatellmessig støtte».
 • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning, og søker dermed ikke ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.
 • Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak kan søke.
 • Bransjer som har vært spesielt rammet av covid-19 vil bli prioritert.
 • Lag, foreninger og «hobbyforetak» kommer ikke inn under denne ordningen.
 • Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader.
 • Maksimal støtte per foretak vil være kr. 100 000,-. Aukra kommune kan fravike maksimalbeløpet dersom det ikke kommer inn nok kvalifiserte søknader.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 7. juni 2021.

Slik søker du

Søknaden må inneholde;

 • Beskrivelse av virksomheten, bransje, antall ansatte og situasjonen.
 • Søker må dokumentere tap av inntekter eller økte utgifter på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Utskrift av regnskap, budsjett, forklaring eller annen dokumentasjon.

Benytt vedlegg til søknaden for å få med nødvendig dokumentasjon. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke bli prioritert. Fyll ut søknadsskjema på www.regionalforvaltning.no

Hva skjer videre

Alle søknader blir behandlet når søknadsfristen har gått ut. Styret i Aukra Næringsforum vil, basert på innstilling fra saksbehandlingen, foreta endelig vedtak. Alle søkere vil i etterkant motta et brev med informasjon om de mottar støtte, eller ikke. Siden alle søknader behandles samtidig, vil det bli gjort en prioritering basert på oppsatte kriterier og dokumentasjon.

Kommunalt næringsfond

Dersom din bedrift planlegger tiltak som fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning i Aukra, eller andre næringsrettede tiltak som antas å motvirke negative virkninger av covid-19 – kan dere søke «kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 om støtte. Logg inn på www.regionalforvaltning.no og søk; «Kommunalt næringsfond ifbm. Covid-19 – Aukra Næringsforum«.

Kontakt

Har du spørsmål til kompensasjonsordningen eller kommunalt næringsfond; ta kontakt med Jørn Heggertveit, epost: jh@protomore.no / tlf. 920 61 690.

Karrieredagene 2017

Karrieredagene inspirerer og hjelper elevene til videre valg av utdanning og yrke!

Karrieredagene 2017 er over og tilbakemeldingene er gode, både fra elvene, skolene og bedriftene som deltok. Mange elever sier at Karrieredagene hjelper de til å ta valg videre.

Samtlige 10. klasser fra alle 25 skolene i regionen, i alt nesten 900 elever, deltok på årets Karrieredager. I løpet av en hel dag får elevene møte nærmere 30 bedrifter, opplæringskontor og skoler som viser frem sine yrker og studietilbud. Elevene får prøve ulike yrker i praksis samtidig som de får informasjon om utdanningsløp og jobbmulighetene etter endt utdanning.

Les mer om gjennomføringen og resultatene fra årets karrieredager her:

http://aukra-naeringsforum.no/?p=2139https://www.moldenaeringsforum.no/nyheter/2017/karrieredagene-hjelper-elevene-til-a-velge-videre-utdanning

Sommerstengt uke 30 og 31

Aukra Næringsforum tar sommerferie, og kontoret blir sommerstengt i uke 30 og 31 ( 24. juli – 4. august).

Aukra

Skulle det være noen saker som ikke kan vente, kontakt daglig leder Arnt Sommerlund: arnt@aukranf.no eller mobil: 900 88 300.

Vi ønsker å benytte anledningen til å ønske medlemmer og øvrig næringsliv god sommer!

Vi gleder oss til snart å ta fatt på en aktiv høst!

Aktivitetsoversikt for Aukra Næringsforum – 1. halvår 2017

Vi summerer opp første halvår med en kort aktivitetsoversikt:

 

Medlemstilbud

 • Frokostmøter med faglig innhold
 • RDA midler, informasjon i nyhetsbrev
 • Årsmøte med seminar
 • Næringslivstur til Håholmen med faglig innhold
 • Sommeravslutning på Rindarøy
 • Videreformidling av kurs og seminar fra Molde Næringsforum, Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, Petropolem m.m.
 • Tilbud om deltagelse på nasjonale næringslivsturer i regi av Innovasjon Norge til Irak og Kina.
 • Fokusområder:
  • Havrommet
  • Reiseliv
  • Industri- og næringsutvikling
  • Hverdagsnæringsliv i Aukra

 

Andre prosjekter og oppfølgingsområder:

 • Nyhetsbrev, jevnlig
 • Oppdatering av nettsider og facebook
 • Øyriket i Romsdal – utvikles videre med «opplevelsesskredder» (reiselivsrådgiver) i regi av destinasjonsselskapet Visit Nordmøre og Romsdal AS.
 • Aukradagen 2017:
  • Økonomisk støtte til «Heile Aukra baker»
  • Økonomisk støtte til konsert i regi av Øyriket Underholdning
  • Stand: Profilering av næringsutvikling og gründere i Aukra.
 • Nytt kulturhus og basseng – muligheter for å inkludere næringsaktivitet i bygget:
  • Treningssenter?
  • Hotell?
  • Resepsjon og kafe?
  • Annet?
 • Filmprosjekt: 3 kortfilmer egnet for sosiale medier som markedsfører Aukra. Stikkord:
  • Industrieventyret
  • God oppvekst – dugnadskommunen
  • Mat ved havet – havrommet
 • Næringsutvikling knyttet til Møreaksen og Kjerringsundet:
  • Forprosjekt sammen med næringsforaene i Vestnes, Misund og Molde.
 • Møreaksen og Kjerringsundet
  • Oppfølging av Nasjonal transportplan, møter, presseutspill m.m.
 • GassROR IKS, daglig ledelse (drøyt 20% stilling)
 • Gassknutepunkt Nyhamna, ulike samarbeidsprosjekter
  • Rundebordskonferansen 2017, med energiministeren (19. juli)
 • Dialogmøter med Aukra Kommune (ordfører og rådmann).
 • Romsdalskonferansen 2017 – deltagelse i planlegging. Samarbeid i Molderegionen.
 • Innovasjonsfestivalen 2017 – deltagelse i planlegging. Samarbeid i Molderegionen.
 • Skole og ungdom:
  • Innovasjonscamp Romsdalsfinalen – deltagelse i planlegging og gjennomføring.
  • Innovasjonscamp i Aukra – høsten 2017 (tidligere Gründercamp).
  • Forskerfabrikkens sommerskole i Aukra
  • Rekruttering:
   • Eget opplegg for unge flyktninger (vår)
   • Eget opplegg for 10. klasse høsten 2017
   • Bistand til skolene for arbeidsuke 8. klasse (høsten)
   • Samarbeid med Molde NF om romjulstreffet
   • Foredrag for 9. klasse om arbeids- og næringsliv
 • Oppfølging av medlemsbedrifter:
  • Rådgiving og veiledning
  • Bistand til prosjekter og søknader
 • Hoppid
  • Rådgiving og etableringsveiledning
  • Søknader om etableringsstøtte
  • Oppfølging av gründere
  • Prosjekt «Gründervegen» – deltagelse i samarbeidsprosjekt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å bedre tjenestereisen for gründere.

cropped-Untitled-1.jpg

Forskerfabrikken med sommerskole i Aukra

– Vi leter etter nysgjerrige barn som vil lage heftige vulkaner og få vann til å eksplodere, sier Forskerfabrikken og Aukra Næringsforum. Nå inviterer vi til sommerskole for barn fra 5. – 7. klasse i Aukra.

Sommerskolen «Glitrende krystaller, skjelettforskning og ville eksplosjoner» er et opplegg i regi av Forskerfabrikken. Målet til Forskerfabrikken er å motivere barn og unge til å satse på real- og teknologifag. Aukra Næringsforum bidrar med støtte som sikrer en redusert pris for unge forskerspirer.

– Aukra Næringsforum vil gjerne inspirere barn og unge til å velge realfag og teknologifag. Vi har mange industribedrifter i Aukra, som hele tiden vil trenge påfyll av kompetent arbeidskraft, sier prosjektleder Birgitte Vegsund.

Prosjektleder Birgitte Vegsund i Aukra Næringsforum

Spennende og kult

Sommerskolen arrangeres i uke 32, 7. – 11. august og benytter lokalene til Gossen barne- og ungdomsskole. Tilbudet er tilpasset de som skal opp i 5, 6, og 7. klasse til høsten.

– Gjennom en superspennende uke får forskerspirer i hele Norge oppdage hvor kult realfag er. VI skal lage heftige vulkaner og forske på morsomme kjemiske reaksjoner. Kan vi få vann til å eksplodere? Og hva er egentlig oppskriften på en metamorf karamell? På sommerskolen får du oppleve alt dette og mye mer, sier Ian Skattum i Forskerfabrikken.

Alle får «Forskerpakken»

Alle deltagere får hver sin «Forskerpakke». Den består av et steinsett med ekte bergarter og flotte krystaller. I tillegg får barna forskerbriller, kurshefte og t-skjorte til odel og eie.

Aukra Næringsforum bidrar med støtte som sikrer en redusert pris for unge forskerspirer. Egenandel på Aukra er kr 1.495,- per deltager (full pris er 2.995,-).

For ytterligere informasjon – kontakt:

 • Ian Skattum, fabrikk-katalysator (Forskerfabrikken) – 477 59 413
 • Birgitte Vegsund, prosjektleder Aukra Næringsforum – 91620448

Fakta om Forskerfabrikken:

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for at flere barn og unge skal bli interessert i realfag. Erfaring viser at barn som går på Forskerfabrikkens sommerskole får økt interesse for naturfag. Kursene følger læreplanen og er et supplement til skolens tilbud.

Lenker:

 

1forskerfabrikken unspecified1

Innovasjonscamp 2016: Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

I uke 47 gjennomførte skolene i Aukra kommune Innovasjonscamp 2016/2017 for elevene i 9.trinn. Årets vinnere imponerte med sin kreative og gjennomtenkte løsning på oppdraget fra Fupe Systems AS.

Innovasjonscamp arrangeres i samarbeid med Aukra Næringsforum og Ungt Entreprenørskap M&R. Fredag 25. november gikk finalen av stabelen i «Egget» ved Gossen barne- og ungdomsskole.Totalt 11 grupper presenterte sine oppdrag for 150 engasjerte tilhørere. Finalen ble høytidelig åpnet av rektor Heidi Falkhytten, ordfører Bernhard Riksfjord og med musikkinnslag fra elevene selv. Elevene har hele uken arbeidet med å finne innovative og nyskapende løsninger på relevante problemstillinger gitt av ulike bedrifter. Alle løsningene ble presentert fra scenen og senere evaluert av juryen bestående av Marianne Moen fra Ungt Entreprenørskap M&R, Line Valdal fra TechConsult Møre AS og Merete Mikkelsen i Hårlokken AS.

Vinnere

Årets vinnere er Sima Kamal Hajji-Ahmad, Christine Nerbø Landøy, Hannah Luisa Schirmer, Hans-Andrè Otterlei Haukvik, Jørgen Eckhoff Husøy og Lars Småge Terøy  fra Gossen barne- og ungdomsskole. De imponerte juryen med sin løsning på oppdraget fra Fupe Systems AS.

fupe_1 fupe_2

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Elevene ble utfordret i å løse et klassisk problem i de fleste familier; at det søles melk og juice når barn selv skal tømme dette over fra kartong til glass. Oppgaven gikk ut på å re-designe, lage prototyper og presentere en ny løsning som gjør at barn enkelt kan tømme drikke fra kartong til glass selv uten å søle. Elevene presenterte hvordan de målrettet hadde evaluert problemstillingen, utviklet og testet ulike prototyper før de presenterte vinnerproduktet; en adapter bestående av et rørsystem med lodd som festes til kartongen og som legges i glasset før man tømmer.

2. premie gikk til Oliver Anton Ødegård, Trude Bråthen, Theodor Bendixen, Patrycja Rogowska, og Tuva Iversen Valdal fra Julsundet skole for løsningen på oppdraget til Aukra Næringsforum.

oyriket_1 oyriket_2

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Oppdraget bestod av å utvikle betalbare pakkeløsninger som kan tilbys via Øyriket. Oppgaven var todelt og elevene skulle finne ulike alternativer levert som samarbeidsprosjekt via etablerte næringslivsaktører. Elevene skulle også utvikle forslag til tilbud og tilbydere som ikke eksisterer i Øyriket per i dag. Løsningene de presenterte var varierte og tilpasset ulike målgrupper. Et nytt opplevelseshotell i sjøkanten på Aukra med innendørs surfehall var forslaget til nyetablering.

3. premie gikk til Thea Rønning, Jutta Nachtigall, Sebastian Bakken Bargel, Vemund Svergja og Gjermund Fuglset Slettedal fra Julsundet skole for oppdraget til Langset Maritime AS.

langset_1 langset_2

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Elevene skulle finne løsninger for å få mannskap på fartøy til å øke fokus på sin egen sikkerhet. Løsningen de presenterte var å utvikle en app hvor mannskapet må dokumentere gjennomføring av sikkerhetstiltak via appen.

«Innovatører trengs over alt!»

Formålet med Innovasjonscampen er å bli kjent med arbeids- og næringsliv. Elevene får kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp, og det gir et godt utgangspunkt for kontakt og samarbeid med bedrifter i nærmiljøet. De får trening i å se muligheter og ta konsekvenser av egne valg, og de erfarer og ser hvordan arbeidsprosessen i produktutvikling eller problemløsning fungerer.

En stor takk til årets bedrifter som har stilt med oppdrag og veiledere til Innovasjonscampen:

 • Aukra Kommune
  • Kultur og reiseliv: Anne Jorunn Sandøy
  • Frivillighetssentralen: Jens Petter Kjøll
 • Mercurius DataConsult AS: Tone Klev
 • North Sea Salt Works: Arve Øverland
 • Aukra Auto: Nina Bakkemyr Hagbø
 • Shell AS: Lillian Aasheim
 • Aukra Næringsforum: Birgitte Vegsund og Arnt Sommerlund
 • Fupe Systems AS: John Harry Edvardsen
 • Langset Maritime AS: Olav Oterhals og Jørgen Sporsheim

 

konferansierer_edited img_4658

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Kulturhus og basseng – også med næringsbygg?

Åpent frokostmøte onsdag 19. oktober:

 aukra_kommune_ligg

 

Agenda:

 

Kulturhus og basseng

Orientering fra Aukra Kommune om status og videre fremdrift i prosjektet. Utbyggingssjef Terje Urdshals og prosjektleder Jon-Gunnar Gjelberg vil orientere om prosjektet, samt eventuelle muligheter for å kombinere dette med et næringsbygg.

Ny prosjektleder i Aukra Næringsforum

En kort presentasjon av Birgitte Vegsund som startet i stillingen som prosjektleder i Aukra Næringsforum 3. oktober.

 

Velkommen:

 • Dato: Onsdag 19. oktober
 • Sted: Aukra Hotell, Falkhytten
 • Tid: KL. 07.30 til ca. 09.30. Det faglige innholdet starter kl 08.05.

 

Husk påmelding – frist innen tirsdag 18. oktober kl. 12.00.

Klikk på lenken nedenfor:

https://no.surveymonkey.com/r/kulturhus-frokost