Forfatterarkiv: Arnt Sommerlund

Årsmøte og foredrag med Arne Hjeltnes: «Kva skal me leva av i vesle Noreg og i Aukra»

Arne Hjeltnes.

Arnt Hjeltnes.

Denne karen kjem. Kjem du? Årsmøtet i Aukra Næringsforum vert halden torsdag 31. mars frå kl. 18.00 på Aukra hotell.

Først vert det årsmøte i Aukra Næringsforum, og så kan du høyre TV-, moro- og matmann Arne Hjeltnes prate om ««Kva skal me leva av i vesle Noreg og i Aukra».

Og seinare på kvelden, kl 20.30, vert det konsert med både Sjur Hjeltnes og Arne Hjeltnes
– med tittelen: «Ein lystig kveld med Sjur og Arne Hjeltnes»

Sjur og Arne Hjeltnes

Sjur og Arne Hjeltnes.


Sjur Hjeltnes er utdanna pianist og kjend frå «Eides Språksjåv» på Nrk. Han turnerer med sitt eget humoristiske musikalske program. Ofte saman med bror Arne.
Det vert ein kveld med heimelaga lyrikk og musikalsk moro i kjend Vossa-stil.

Dagsorden for årsmøtet

1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2021, samt revisors beretning.
4. Budsjett for 2022 og kontingentfastsettelse
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Last ned sakspapirer her!.


Vi trykker opp en eget hefte med årsmøtedokumenter når de foreligger, og da med e-signet årsrapport og årsregnskap, samt revisors beretning.

NY FORLENGET FRIST: Søk lokale kompensasjonsmidler innen 1. mai 2022

Har din bedrift hatt tap eller reduserte inntekter som følge av koronapandemien?

Aukra kommune har mottatt 561.000 kroner til fordeling blant lokale bedrifter. Aukra Næringsforum har fått oppdraget som forvalter av ordningen til å saksbehandle og gjør vedtak.

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Overnatting og serveringsbedrifter er ihh. til retningslinjene prioriterte, men også alle andre bedrifter som er registrerte i Aukra kommune kan søke.

<>
Les mer om kriteriene og søk på regionalforvaltning.no!

Klar for næringsrik høst!

Da er sommeren over for Aukra Næringsforum sin del, og vi er tilbake og klar for en ny høst der arbeidsplasser og verdiskaping står i fokus.

Ta kontakt dersom du vil starte med din egen bedrift eller trenger råd og bistand til den bedriften du allerede driver med!

Kontakt:

  • Arnt Sommerlund, daglig leder Aukra Næringsforum
  • E-post: arnt@aukranf.no
  • Mobil: 90088300

Sommerferie med hotline for medlemmer

Aukra Næringsforum avvikler i utgangspunktet sommerferie i fire uker – fra og med uke 29 til og med uke uke 32 (19/7 – 15/8).

Hotline. Medlemmer som har behov for råd og veiledning i denne perioden kan imidlertid kontakte daglig leder Arnt Sommerlund på mobiltelefon 900 88 300 – for ting som ikke kan vente til etter ferien.

Daglig leder sjukemeldt – her er kontaktpersoner

Daglig leder er sjukemeldt fram til og med 2. juli pga. hjerteoperasjon.

Her er kontaktpersoner i daglig leders sjukefravær:

Aukra Næringsforum – forespørsler:

Hoppid – etableringsveiledning og støttemidler i Aukra:

Oppdatert: Årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 29. april blir gjennomført som nettmøte

OPPDATERT: Torsdag 29. april blir det som varslet årsmøte i Aukra Næringsforum, men på grunn av smittesituasjonen blir det gjennomført som nettmøte via Teams.
Informasjon om Møreaksen, hydrogenfabrikk og prosjekt næringspark vil bli gitt senere.

Møtet starter kl. 18.00!

Klikk her for å delta på nettmøte for årsmøte i Aukra Næringsforum!

Dagsorden for årsmøtet
1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2020 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2021 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2020» – side 8.
b. Forslag til kontingent for 2021:
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité


Vi trykker opp en eget hefte med årsmøtedokumenter, og da med e-signet årsrapport og årsregnskap, samt revisors beretning.
Du kan også klikke her for å laste ned en PDF av alle dokumenter.

Klar for 2021 – slik starter vi det nye året

Godt start på 2021

Da er 2021 i gang, og Aukra Næringsforum har startet opp. Vi tilbyr råd, veiledning og finansiering for alle som vil skape og utvikle arbeidsplasser i Aukra.

Vi har «åpent kontor» i kjernetiden fra kl. 09.00 til 15.00, men pga. av koronapandemien må alle besøk avtales.

Vi følger nye nasjonale anbefalinger og retningslinjer pr. 3. januar, og vil praktisere hjemmekontor i to uker på årets start (fram til 18. januar). Derfor vil vi også unngå fysiske møter, fordi myndigheten har oppfordret oss til å redusere antall kontaktpunkter for å redusere faren for smittespredning.

Men vi tilbyr kontakt på telefon og nettmøter (Teams, facebook/messenger, Zoom o.l.).

Kontakt:

Juleferie med hotline for medlemmer!


Aukra Næringsforum tar juleferie i perioden fra og med 20. desember til og med 3. januar.

Hotline i jula!
Medlemmer i Aukra Næringsforum som ahr behov for råd og veiledning kan ta kontakt på mobil 90088300 – send en SMS eller ring, så ringer vi tilbake så snart som mulig.