Forfatterarkiv: Arnt Sommerlund

ENDRET: Innkalling til årsmøte – NY DATO: torsdag 30. april 2023

Endret innkalling – årsmøtet er utsatt til 13. april!

Her er dagsorden og møtepapirer til årsmøtet.

 • Dato: Torsdag 13. april.
 • Tid: Kl. 18.00
 • Sted: Wicksalen, Aukra kulturhus

Dagsorden

 1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt registrering av stemmeberettigete medlemsbedrifter
 3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2022, samt revisors beretning.
  1. Klikk for å last ned styrets årsrapport med årsregnskap for 2022
  2. Revisors beretning legges fram på årsmøtet
 4. Budsjett for 2023 og kontingentfastsettelse
  1. Klikk for å laste ned styrets forslag til budsjett for 2023
 5. Innkomne saker (ingen)
 6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
 7. Valg
  Valgkomiteens innstilling – klikk for å laste ned

  1. styre
  2. leder og nestleder
  3. revisor
  4. valgkomité

Program Energilunsj tirsdag 21. mars 2023

11.30-12.15: Lunsj

12.15:

 • Energiknutepunktet Nyhamna Odd Jørgen Nilssen, ordfører, Aukra kommune
  Nyhamna som sentralt energiknutepunkt
 • Aukra hydrogen hub Trude Sundset, Strategic Advisor and Business Development, Aker Horizons
  Storskala hydrogenproduksjon i Aukra
 • Hydrogenrør Norge-Tyskland Ola Nestaas, Advisor Finance and Commercial Development, Gassco
  Utbygging av hydrogenrør til Tyskland
 • Status Nyhamna Bård Henning Dyrnes, anleggssjef, Norske Shell
  Siste nytt om hydrogenfabrikk på Nyhamna

13:20-13:35 PAUSE

 • Dagens strømsituasjon, Ivar Kosberg, Managing Director, Istad
  Hvordan vil dagens strømsituasjon påvirke fremtidig næringsutvikling i regionen?
 • Fornybar energi, Liv-Hege Seglsten, Senior Manager, Greenstat
  Hør mer om spennende satsingsområder innenfor fornybar energi, og hvordan fremtidens energimiks kan se ut.
 • Grønt hydrogen Andreas Wenaas Østigård, Project Manager, Norwegian Hydrogene
  Grønt hydrogen og markedsmuligheter
 • Nye muligheter, Lasse Iversen, CEO, Axess
  Statusoppdatering fra Axess. Hvilke muligheter finnes innenfor det grønne skiftet?
 • Nye muligheter, Terje Hellum, Daglig leder, Linjebygg AS
  Statusoppdatering fra Linjebygg. Hvilke muligheter finnes innenfor det grønne skiftet?
 • Nye muligheter, Kåre Øyvind Vassdal, Konsernsjef, Brunvoll
  Statusoppdatering fra Brunvoll. Hvilke muligheter finnes innenfor det grønne skiftet?

14.45: Avslutning

Aukra Næringsforum i nye lokaler – snorklipping av ordfører Nilssen

Foto: Ordfører Odd Jørgen Nilsen (midten) stod for snorklippingen da Aukra Næringsforum markerte den offisielle åpningen av nye lokaler i sentrum, med hjelp av næringsforumets Arnt Sommerlund (til høyre) og Maria Johrde (til venstre). Foto: Aukra Næringsforum/Grant Solem.

Ordfører Odd Jørgen Nilssen stod for snorklippingen når Aukra Næringsforum markerte offisiell åpning av sine nye lokaler torsdag 12. januar.

De nye lokalene på drøyt 70 kvadratmeter ligger i Aukraringen 9. Lokalene rommer 3-4 kontorplasser, samt et møterom og minikjøkken.

– Det er flott, og viktig, å være tilbake med kontorlokaler i sentrum på Falkhytten. Nå kan vi være enda mer tilgjengelige for å gi råd og veiledning til lokalt næringsliv og gründere. Og beliggenheten ved siden av det nye kulturhuset kunne knapt ha vært bedre, sier Arnt Sommerlund, daglig leder i Aukra Næringsforum.

Aukra Næringsforum er medlems- og interesseorganisasjon for næringslivet i Aukra. Næringsforumer har i dag 2 ansatte og 54 medlemsbedrifter.  De nye lokalene på Faøkhytten vil også huse en prosjektmedarbeider – gjennom et tre-årig samarbeidsprosjekt med Midsund Næringsforum og Protomore kunnskapspark.

Sommerferie med hotline for medlemmer!

Aukra Næringsforum har feriestengt i perioden fra og med torsdag 21. juli til mandag 22. august. 

Men medlemsbedrifter som har behov for bistand som ikke kan vente til etter ferien – de kan kontakte daglig leder Arnt Sommerlund på mobil 90088300.

Maria Johrde er ny prosjektleder i Aukra Næringsforum

Maria Johrde

Maria Johrde (33) blir med på laget, og vil fra 1. november bidra til å skape nye muligheter for flere bedrifter, arbeidsplasser og bolyst i Aukra.

– Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med medlemsbedrifter og næringslivet på Aukra og i Romsdalsregionen, og å kunne bidra til å skape en positiv næring- og samfunnsutvikling som er med på å styrke attraktiviteten til Aukra kommune, sier Maria Johrde.

Økt satsing på å skape arbeidsplasser
Johrde går inn i en 3-årig engasjementstilling som prosjektleder, der målet både er å sikre dagens arbeidsplasser og å søke muligheter for å skape flere.
Hun skal bistå daglig leder med å jobbe opp mot både eksisterende bedrifter og gründere. Maria vil ha et særlig ansvar for å følge opp barn og unge gjennom skolene med ordningen «Ungt entreprenørskap». Hun skal også arrangere møter, kurs, seminarer o.l. som er relevant for næringslivet.

Erfaring med næringsutvikling
33-åringen fra Lillehammer, kommer fra stillingen som produktansvarlig i reiselivsselskapet Mountains Of Norway (Geilo, Valdres, Lillehammer og Gudbrandsdalen). Hun har også vært styremedlem i Kontorfellesskapet 1724.
Av utdanning har Maria en mastergrad i turisme og vertskap fra Australia, samt en bachelor i reklame og merkebygging fra Markedshøyskolen i Norge.

– Mer aktivitet
Hun har erfaring med forretningsutvikling for medlemsbedrifter og annet næringsliv, og samt at hun har arrangert medlemsmøter, webinarer og bedriftsmøter med faglig innhold.
– Jeg er veldig glad for å få Maria med på laget. Dermed kan vi øke innsatsen ovenfor både nye og eksisterende bedrifter, og satse mer aktivitet og på å utvikle bedrifter og arbeidsplasser. Det blir kjekt å bli to personer nå som kan jobbe med næringsutvikling i Aukra Næringsforum.

Aukra Næringsforum søker prosjektleder

Aukra Næringsforum søker prosjektleder for en periode på 3 år.

Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv, opprettholde arbeidsplasser og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, delta i og initiere prosjekter.
 • Bedriftsveiledning for næringslivet i Aukra
 • Kunne analysere regnskap og identifisere forretningsmuligheter for bedrifter.
 • Jobbe opp mot både eksisterende bedrifter og nye etableringer gjennom bl.a. Hoppid.no
 • Arrangere møter, kurs, seminarer o.l. som er relevant for næringslivet.
 • Følge opp skolene.
 • Ta del i administrative oppgaver i Aukra Næringsforum og ev. GassROR IKS.

Kvalifikasjoner/utdanning:

 • Formell utdanning innen økonomi/salg/markedsføring fra høgskole/universitet.
 • Prosjektledererfaring ønskelig.
 • Erfaring fra bedriftsveiledning ønskelig.

Egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert og ha en positiv innstilling
 • Analytisk og strukturert
 • Selvgående og initiativrik
 • Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen rapporterer til daglig leder i Aukra Næringsforum.
Næringsutviklingen vil skje i nært samarbeid med Aukra kommune, med henblikk på å følge opp samfunnsdelen av kommuneplanen og en kommende strategisk næringsplan (under utarbeiding).

Kort om Aukra Næringsforum
Aukra Næringsforum er en medlems- og interesseorganisasjon for næringslivet i Aukra. Vi har et nært samarbeid med de andre næringsfora i Molderegionen, innovasjonsmiljøet til Protomore kunnskapspark AS og Hoppid.no (etablererveiledning) fra Møre og Romsdalsfylkeskommune.

Spørsmål om stillingen rettes til:
Daglig leder Arnt Sommerlund
E-post: arnt@aukranf.no
Mobil: 900 88 300

Søknad sendes til arnt@aukranf.no snarest og innen fredag 10. juni.

Årsmøte og foredrag med Arne Hjeltnes: «Kva skal me leva av i vesle Noreg og i Aukra»

Arne Hjeltnes.

Arnt Hjeltnes.

Denne karen kjem. Kjem du? Årsmøtet i Aukra Næringsforum vert halden torsdag 31. mars frå kl. 18.00 på Aukra hotell.

Først vert det årsmøte i Aukra Næringsforum, og så kan du høyre TV-, moro- og matmann Arne Hjeltnes prate om ««Kva skal me leva av i vesle Noreg og i Aukra».

Og seinare på kvelden, kl 20.30, vert det konsert med både Sjur Hjeltnes og Arne Hjeltnes
– med tittelen: «Ein lystig kveld med Sjur og Arne Hjeltnes»

Sjur og Arne Hjeltnes

Sjur og Arne Hjeltnes.


Sjur Hjeltnes er utdanna pianist og kjend frå «Eides Språksjåv» på Nrk. Han turnerer med sitt eget humoristiske musikalske program. Ofte saman med bror Arne.
Det vert ein kveld med heimelaga lyrikk og musikalsk moro i kjend Vossa-stil.

Dagsorden for årsmøtet

1. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokoll.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2021, samt revisors beretning.
4. Budsjett for 2022 og kontingentfastsettelse
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Last ned sakspapirer her!.


Vi trykker opp en eget hefte med årsmøtedokumenter når de foreligger, og da med e-signet årsrapport og årsregnskap, samt revisors beretning.

NY FORLENGET FRIST: Søk lokale kompensasjonsmidler innen 1. mai 2022

Har din bedrift hatt tap eller reduserte inntekter som følge av koronapandemien?

Aukra kommune har mottatt 561.000 kroner til fordeling blant lokale bedrifter. Aukra Næringsforum har fått oppdraget som forvalter av ordningen til å saksbehandle og gjør vedtak.

Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Overnatting og serveringsbedrifter er ihh. til retningslinjene prioriterte, men også alle andre bedrifter som er registrerte i Aukra kommune kan søke.

<>
Les mer om kriteriene og søk på regionalforvaltning.no!