Stikkordarkiv: medlemmer

Innkalling til årsmøte – torsdag 30. mars

cropped-Untitled-1.jpg

Medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum kalles med dette inn til årsmøte torsdag 30. mars, kl. 18.00. Sted er Aukra Hotell.

 Dagsorden består av ordinære årsmøtesaker. Hver medlemsbedrift har en stemme på årsmøtet. Saksframlegg ettersendes innen 1 uke før møtet.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent temamøte (ca kl 18.30) med faglig innledning – med påfølgende næringspub.

Årsmøtesaker til behandling

 1. Konstituering og valg av møteleder
 2. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016, samt revisors beretning.
 3. Budsjett for 2017 og kontingentfastsettelse
 4. Innkomne saker (ingen)
 5. Styrehonorar
 6. Valg
  1. styre
  2. leder og nestleder
  3. revisor
  4. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:

Resultat: Medlemsundersøkelse om kommunereformen

Aukra Næringsforum - full av energi

Aukra Næringsforum – full av energi

Her er resultatene fra medlemsundersøkelsen om kommunereformen til Aukra Næringsforum. Drøyt 41 % av medlemsbedriftene (24 av 82) har deltatt.

Næringsforumet har siden mai 2015 kjørt en stegvis prosess i forhold til kommunereformen. Medlemmene våre har vært inviterte på 2 informasjonsmøter, og mottatt informasjon om kommunereformen via nyhetsbrev. Dette i tillegg til den løpende informasjonen via media.

«En temperaturmåling»
Nå når alle fakta ligger på bordet, har medlemmene vært inviterte til å delta i en spørreundersøkelse på nett. Siden antall respondenter er begrenset (34 av totalt 82), er ikke denne rundspørringen en statistisk presis undersøkelse, men mer å betrakte som en «temperaturmåling» på stemningen blant våre medlemmer.

Spørreundersøkelsen har vært kjørt i perioden f.o.m. 15.04.16 t.o.m. 21.04.16. Medlemmene har mottatt invitasjon til å delta via e-post, og de har fått 2 påminnelser undervegs.

En klar tendens
Tross svarprosenten (41 %), viser medlemsundersøkelsen at det er en klar tendens: Et flertall av medlemmene som har svart ønsker at Aukra skal være en del av en større romsdalskommune. Alternativet Aukra-Midsund er det som får minst oppslutning.

Medlemmene mener de tre viktigste målene med en kommunereform må være 1) bedre kvalitet på tjenestene, 2) bedre samfunnsutvikling, 3) mer kostnadseffektiv drift/større fagmiljø.

Resultatene
Her er resultatene på alle de 5 spørsmålene:

1) Hvor mange årsverk har din bedrift/ organisasjon?

Bilde1

 

2) Hva mener du er de tre viktigste målene for en framtidig kommune?

Bilde2

3) Hvilket av følgende 3 alternativ mener du er den beste kommuneorganiseringen for Aukra for framtida?(Kun ett svar mulig)

Bilde3

4) Er det noen av de tre alternativene som legges fram til folkeavstemming som du ikke vil anbefale?(Flere svar mulig)

Bilde4

5) Dersom innbyggerne på Ona, Sandøy og Orten ønsker det, bør kommunegrensen justeres slik at de inngår i en av kommunealternativene nevnt i denne spørreundersøkelsen ?

Bilde5

 

 

Frokostmøte 22. mai om kommunereformen

Britt Rakvåg Roald Britt Rakvåg Roald, daglig leder i Romsdal Regionråd

Aukra Næringsforum inviterer til frokostmøte fredag 22. mai. Her vil Britt Rakvåg Roald (Romsdal regionråd) presentere sluttrapporten til Telemarksforskning.

Kommunene i Romsdal Regionråd har samarbeidet om en felles utredning i kommunereformarbeidet. Telemarksforskning har i samarbeid med NIVI analyse gjennomført en utredning (fire delrapporter og en sluttrapport) ut fra de fire kriteriene som Regjeringen ha lagt som premisser i reformarbeidet (lenker til delrapportene):

* Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
* Bærekraftige og robuste kommuner
* Gode og likeverdige tjenester
* Styrket lokaldemokrati

Påmelding: Klikk på lenken nedenfor!
https://no.surveymonkey.com/s/frokostmote22mai