Stikkordarkiv: aukra

Forskerfabrikken med sommerskole i Aukra

– Vi leter etter nysgjerrige barn som vil lage heftige vulkaner og få vann til å eksplodere, sier Forskerfabrikken og Aukra Næringsforum. Nå inviterer vi til sommerskole for barn fra 5. – 7. klasse i Aukra.

Sommerskolen «Glitrende krystaller, skjelettforskning og ville eksplosjoner» er et opplegg i regi av Forskerfabrikken. Målet til Forskerfabrikken er å motivere barn og unge til å satse på real- og teknologifag. Aukra Næringsforum bidrar med støtte som sikrer en redusert pris for unge forskerspirer.

– Aukra Næringsforum vil gjerne inspirere barn og unge til å velge realfag og teknologifag. Vi har mange industribedrifter i Aukra, som hele tiden vil trenge påfyll av kompetent arbeidskraft, sier prosjektleder Birgitte Vegsund.

Prosjektleder Birgitte Vegsund i Aukra Næringsforum

Spennende og kult

Sommerskolen arrangeres i uke 32, 7. – 11. august og benytter lokalene til Gossen barne- og ungdomsskole. Tilbudet er tilpasset de som skal opp i 5, 6, og 7. klasse til høsten.

– Gjennom en superspennende uke får forskerspirer i hele Norge oppdage hvor kult realfag er. VI skal lage heftige vulkaner og forske på morsomme kjemiske reaksjoner. Kan vi få vann til å eksplodere? Og hva er egentlig oppskriften på en metamorf karamell? På sommerskolen får du oppleve alt dette og mye mer, sier Ian Skattum i Forskerfabrikken.

Alle får «Forskerpakken»

Alle deltagere får hver sin «Forskerpakke». Den består av et steinsett med ekte bergarter og flotte krystaller. I tillegg får barna forskerbriller, kurshefte og t-skjorte til odel og eie.

Aukra Næringsforum bidrar med støtte som sikrer en redusert pris for unge forskerspirer. Egenandel på Aukra er kr 1.495,- per deltager (full pris er 2.995,-).

For ytterligere informasjon – kontakt:

 • Ian Skattum, fabrikk-katalysator (Forskerfabrikken) – 477 59 413
 • Birgitte Vegsund, prosjektleder Aukra Næringsforum – 91620448

Fakta om Forskerfabrikken:

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for at flere barn og unge skal bli interessert i realfag. Erfaring viser at barn som går på Forskerfabrikkens sommerskole får økt interesse for naturfag. Kursene følger læreplanen og er et supplement til skolens tilbud.

Lenker:

 

1forskerfabrikken unspecified1

Innkalling til årsmøte – torsdag 30. mars

cropped-Untitled-1.jpg

Medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum kalles med dette inn til årsmøte torsdag 30. mars, kl. 18.00. Sted er Aukra Hotell.

 Dagsorden består av ordinære årsmøtesaker. Hver medlemsbedrift har en stemme på årsmøtet. Saksframlegg ettersendes innen 1 uke før møtet.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent temamøte (ca kl 18.30) med faglig innledning – med påfølgende næringspub.

Årsmøtesaker til behandling

 1. Konstituering og valg av møteleder
 2. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016, samt revisors beretning.
 3. Budsjett for 2017 og kontingentfastsettelse
 4. Innkomne saker (ingen)
 5. Styrehonorar
 6. Valg
  1. styre
  2. leder og nestleder
  3. revisor
  4. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:

Støtter Møreaksen! Romsdalsaksen er kystfiendtlig!

– Romsdalsaksen er kystfiendtlig. Den ødelegger for næringsutviklingen på kysten og den ødelegger for at 5.600 innbyggere i Aukra og Midsund kan få fastlandsforbindelse.

Det sier Gunnar Kvalsund, daglig leder i Midsund Næringsforum og Arnt Sommerlund, daglig leder i Aukra Næringsforum.

– Alle har forventning til at mye av næringsutviklingen skal skje i havrommet i årene som kommer. Da må vi også sørge for at kysten får gode vegforbindelser, sier næringslivslederne i Midsund og Aukra.

– Møreaksen er et demokratisk valg
Flere løsninger for fjordkrysninger mellom Molde og Vestnes har blitt vurderte. Sekken-alternativet har vært med i flere omganger. Møreaksen har kommet best ut i alle utredninger. Etter at flere alternativer har vært utredet, kostnadsberegnet og kvalitetssikret er det Møreaksen som også er forankret i kommunestyrer og fylkesting.

Dette har da også gjort sitt til at Regjeringen valgte Møreaksen som sitt trasévalg i 2014.

– Møreaksen binder kysten sammen
Møreaksen er planlagt ut fra forutsetningen til ferjefri E39, og vil dermed være den løsningen som best binder sammen kystbyene Ålesund-Molde-Kristiansund.

Møreaksen støtter opp om at om lag 70 prosent av trafikken skal innom Molde. Romsdalsaksen tar mest hensyn til de 30 prosentene av trafikken som skal videre mot Trondheimsregionen.

– Møreaksen gir kysten liv
Det er beregnet av Møreaksen vil gi en samfunnsnytte i form av et mer samlet bo- og arbeidsmarked på 835 mill. kroner i året (Victor Norman). Samfunnsnytten i form av næringsutvikling er beregnet til 1,2 milliarder kroner per år (Torgeir Reve). Forutsetningen for begge beregningen er at Ålesund og Molde knyttes tettere sammen.

– Det er bare Møreaksen som kan gi drøyt 5.600 innbyggere i Aukra og Midsund fastlandsforbindelse. Fastlandsforbindelse for de om lag 150 innbyggerne på Sekken må vi løse på en annen måte enn å legge om trasévalget for E39, sier Kvalsund og Sommerlund.

For ytterligere kommentarer – kontakt:

 • Gunnar Kvalsund, daglig leder Midsund Næringsforum – mobil 920 35 608
 • Arnt Sommerlund, daglig leder Aukra Næringsforum – mobil 900 88 300

Ny prosjektleder: Birgitte Vegsund til Aukra Næringsforum

Birgitte Vegsund

Birgitte Vegsund er ansatt som prosjektleder i Aukra Næringsforum. Sammen med daglig leder Arnt Sommerlund går hun inn og styrker teamet med bedriftsveiledere som yter bistand til næringslivet i Aukra.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på spennende oppgaver for Aukra Næringsforum, og ikke minst til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og næringslivet både på Aukra og i Romsdalsregionen, sier Birgitte Vegsund.

Birgitte Vegsund kommer fra jobben som training manager i National Oilwell Varco Norway AS (NOV).  Der har hun ledet NOVs kurs- og simulatorsenter for offshorekraner siden 2014. Hun har fra tidligere med seg en bred administrasjonsbakgrunn fra oljesektoren med erfaring både fra opp- og nedturene i bransjen, innenfor hovedfeltene kompetansebygging, ettermarked og service.

– Aukra spennende
– Aukra er en kommune som viser handlekraft og investeringsvilje. Det er motiverende i seg selv, og gir rom til både videreutvikling av eksisterende næring, samt enestående muligheter til å finne nye vekstområder. Utfordringene vi står i dagens markedssituasjon krever omstilling og nytenkning. Jeg har stor tro på næringslivsaktørene i denne regionen, og jeg ser veldig frem til å kunne bli med på veksten videre, sier Birgitte Vegsund.

– En utviklingsleder!
– Birgitte Vegsund har en spennende bakgrunn som leder. Hun har deltatt i og ledet utvikling, bygging og drift av NOVs første simulatorsenter for offshorekraner i Molde. I tillegg har hun spesialisering innen innovasjon fra Høgskolen i Molde. Dette, kombinert med gode personlige egenskaper, gjør at vi tror at hun blir et viktig tilskudd som bedriftsveileder for næringslivet i kommunen – når endring og omstilling står på dagsorden, sier daglig leder Arnt Sommerlund.

Tre år
Stillingen er finansiert gjennom RDA-midler, og hun ansatt for en periode på 3 år.

– Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned mot 2018. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå, sier Sommerlund.

– Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter, sier Sommerlund.

Birgitte Vegsund tiltrer i stillingen fra mandag 3. oktober.

Aukra Næringsforum: – Romsdalskommune best for Aukra

Anne Reidun Valdal

Aukra Næringsforum mener at det alternativet som best svarer på kommunereformens fire hovedformål er at Aukra blir en del av en romsdalskommune – med flest mulig av de kommunene som har underskrevet intensjonsavtalen.

Styret i Aukra Næringsforum, har etter en prosess der medlemmene har vært involverte, tatt stilling til hvilket alternativ som best svarer på kommunereformens utfordringer.

– Aukra Næringsforum mener at Aukra bør se mot flest mulig av de andre romsdalskommunene i forbindelse med kommunereformen. Det er det alternativet som best kan sikre kapasitet og kompetanse i kommunen og sikre den beste nærings- og samfunnsutviklingen, sier styreleder Anne Reidun Valdal (bildet),

Ikke alene på sikt
Aukra Næringsforum har vurdert de tre alternativene som er lagt fram til folkeavstemming blant innbyggerne i den nåværende kommunene: 1) Aukra – fortsette som egen kommune, 2) Aukra og Midsund og 3) Aukra som en del av en romsdalskommune sammen med Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma.

– Styret i Aukra Næringsforum tror ikke det er sannsynlig at Aukra, på sikt, får fortsette som egen kommune. Derfor er det viktig at Aukra tar aktivt del i å utforme den framtidige kommuneorganiseringen, sier styreleder Anne Reidun Valdal.

Styrets vedtak av torsdag 21. april:

 1. Aukra Næringsforum mener næringslivet vil fortsette å utvikle seg på tvers av kommunegrenser, men at en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling også vil legge forholdene bedre til rette for en god næringslivsutvikling.
 2. Aukra Næringsforum mener at næringslivet i Aukra er avhengig av et godt og nært samarbeid med næringslivet i resten av Molderegionen. Med 26 % pendling fra Aukra til Molde utgjør de to kommunene allerede en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
 3. Aukra Næringsforum mener at det alternativet som best svarer på kommunereformens fire hovedformål er at Aukra blir en del av en romsdalskommune med flest mulig av de kommunene som har underskrevet intensjonsavtalen (Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma).
 4. Aukra næringsforum mener at det er romsdalskommune-alternativet som best kan sikre kapasitet og kompetanse i kommunens administrasjon når næringslivet har behov for kommunale tjenester som saksbehandling, reguleringer, utredninger, planer, råd og veiledning m.v.
 5. Aukra Næringsforum tror ikke det er sannsynlig at Aukra, på sikt, får fortsette som egen kommune. Derfor er det viktig at vi i dag tar aktivt del i å utforme den framtidige kommuneorganiseringen.

Tidligere vedtak – undervegs i prosessen – av 28. januar.

Kveldsmøte: Info og debatt om kommunereform!

Veivalg
Aukra Næringsforum arrangerer kveldsmøte for medlemmer, og inviterer til informasjon og debatt om kommunereformen.

 • Dato: Onsdag 21. oktober
 • Kl.: 18.00 til ca 21.00
 • Sted: Aukra Hotell

Program:

 • Telemarksforskning sine rapporter til Romsdal Regionråd, ved daglig leder Britt Rakvåg Roald
 • Spørreundersøkelse til Aukra kommune, ved kommunalsjef Geir Göncz
 • Kommunens vedtak og prosess, ved ordfører Bernhard Riksfjord
 • Spørsmål og kommentarer fra salen.

HUSK PÅMELDING (enkel servering) – klikk på lenka nedenfor:

https://no.surveymonkey.com/r/k-reform211015

 

Frokostmøte 22. mai om kommunereformen

Britt Rakvåg Roald Britt Rakvåg Roald, daglig leder i Romsdal Regionråd

Aukra Næringsforum inviterer til frokostmøte fredag 22. mai. Her vil Britt Rakvåg Roald (Romsdal regionråd) presentere sluttrapporten til Telemarksforskning.

Kommunene i Romsdal Regionråd har samarbeidet om en felles utredning i kommunereformarbeidet. Telemarksforskning har i samarbeid med NIVI analyse gjennomført en utredning (fire delrapporter og en sluttrapport) ut fra de fire kriteriene som Regjeringen ha lagt som premisser i reformarbeidet (lenker til delrapportene):

* Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
* Bærekraftige og robuste kommuner
* Gode og likeverdige tjenester
* Styrket lokaldemokrati

Påmelding: Klikk på lenken nedenfor!
https://no.surveymonkey.com/s/frokostmote22mai

Nytt styre i Aukra Næringsforum

Anne Reidun Valdal

Anne Reidun Valdal (bildet) ble valgt til ny styreleder i Aukra Næringsforum på årsmøtet torsdag 19. mars. Nina Bakkemyr Hagbø tok gjenvalg som nestleder.

Øvrige styremedlemmer er:

 • Per Arne Rindarøy (ikke på valg)
 • Trond Lofstad (opprykk fra vara)
 • Kjell Stian Brunes (ikke på valg)
 • Per Olav Mevold (gjenvalg)

Varamedlemmer er (i rekkefølge):

 1. Gro Løvik
 2. Jan Sporsem (ny)
 3. Kimberly Rika
 4. Trond Ljoså (ny)
 5. Tore Hukkelberg

Husk årsmøte 19. mars!

Aukra Næringsforum - full av energi

Husk årsmøte for medlemmene i Aukra Næringsforum torsdag 19. mars kl. 18.00 (kommunestyresalen)! Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med tema om hvordan vi markedsfører Romsdal/Molderegionen. Arnt Øyvind Siem og Britt Flo vil innlede og invitere til diskusjon.

Etter medlemsmøtet vil det bli næringspub og tapas på Aukra Hotell.

Innkalling og dagsorden årsmøte
Årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 19. mars kl. 1800 i kommunestyresalen. Etter årsmøtet vil det bli avholdt et medlemsmøte (ca kl 1900), men påfølgende næringspub & tapas på Aukra Hotell.

Årsmøtet
Saker til behandling

1.    Konstituering og valg av møteleder

2.    Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2015

3.    Budsjett for 2015 og kontingentfastsettelse

4.    Innkomne saker

5.    Styrehonorar for 2015

6.    Valg

a.    styre

b.    leder og nestleder

c.    revisor

d.    valgkomité

Her kan du laste ned utkast til årsberetning og regnskap for 2014.