Stikkordarkiv: årsmøte

Innkalling til årsmøte – torsdag 30. mars

cropped-Untitled-1.jpg

Medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum kalles med dette inn til årsmøte torsdag 30. mars, kl. 18.00. Sted er Aukra Hotell.

 Dagsorden består av ordinære årsmøtesaker. Hver medlemsbedrift har en stemme på årsmøtet. Saksframlegg ettersendes innen 1 uke før møtet.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent temamøte (ca kl 18.30) med faglig innledning – med påfølgende næringspub.

Årsmøtesaker til behandling

 1. Konstituering og valg av møteleder
 2. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016, samt revisors beretning.
 3. Budsjett for 2017 og kontingentfastsettelse
 4. Innkomne saker (ingen)
 5. Styrehonorar
 6. Valg
  1. styre
  2. leder og nestleder
  3. revisor
  4. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:

Her er de nye styremedlemmene!

Onsdag 30. mars ble det avholdt årsmøte i Aukra Næringsforum. Styret ble utvidet fra 6 til 7 medlemmer, og fikk 3 nye medlemmer på faste plasser og 2 nye vara. Her er den komplette oversikten over valgene.

Årsmøtet vedtok valg av styre, styreleder og nestleder, vararepresentanter og valgkomité slik:

STYRET

 1. Anne Reidun Valdal (ikke på valg)
 2. Kjell Stian Brunes (gjenvalg for 2 år)
 3. Frode Aleksandersen (velges for 2 år)
 4. Trond Lofstad (ikke på valg)
 5. Else Berit G. Hamar (velges for 2 år)
 6. Per Olav Mevold (ikke på valg)
 7. Hans Gunnar Hansen (velges for 2 år)

Anne Reidun Valdal ble valgt til styreleder og Kjell Stian Brunes ble valgt til nestleder.

VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år):

 1. Liv Marit Varhaugvik
 2. Olav Myrset Oterhals
 3. Gro Løvik
 4. Trond Ljoså
 5. Tore Hukkelberg

VALGKOMITÉ (velges for 3 år):
Nina Bakkemyr Hagbø (3 år) overtar etter Rune Stig Skeide som har vært med i 3 år. Ivar Helge Hollen (1 år til) og Wiggo Edvardsen (2 år til) var ikke på valg.

REVISOR
Kommunerevisjon distrikt 2. ble gjenvalgt som revisor for 2016»

 

Husk årsmøte 19. mars!

Aukra Næringsforum - full av energi

Husk årsmøte for medlemmene i Aukra Næringsforum torsdag 19. mars kl. 18.00 (kommunestyresalen)! Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med tema om hvordan vi markedsfører Romsdal/Molderegionen. Arnt Øyvind Siem og Britt Flo vil innlede og invitere til diskusjon.

Etter medlemsmøtet vil det bli næringspub og tapas på Aukra Hotell.

Innkalling og dagsorden årsmøte
Årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 19. mars kl. 1800 i kommunestyresalen. Etter årsmøtet vil det bli avholdt et medlemsmøte (ca kl 1900), men påfølgende næringspub & tapas på Aukra Hotell.

Årsmøtet
Saker til behandling

1.    Konstituering og valg av møteleder

2.    Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2015

3.    Budsjett for 2015 og kontingentfastsettelse

4.    Innkomne saker

5.    Styrehonorar for 2015

6.    Valg

a.    styre

b.    leder og nestleder

c.    revisor

d.    valgkomité

Her kan du laste ned utkast til årsberetning og regnskap for 2014.