Støtter Møreaksen! Romsdalsaksen er kystfiendtlig!

– Romsdalsaksen er kystfiendtlig. Den ødelegger for næringsutviklingen på kysten og den ødelegger for at 5.600 innbyggere i Aukra og Midsund kan få fastlandsforbindelse.

Det sier Gunnar Kvalsund, daglig leder i Midsund Næringsforum og Arnt Sommerlund, daglig leder i Aukra Næringsforum.

– Alle har forventning til at mye av næringsutviklingen skal skje i havrommet i årene som kommer. Da må vi også sørge for at kysten får gode vegforbindelser, sier næringslivslederne i Midsund og Aukra.

– Møreaksen er et demokratisk valg
Flere løsninger for fjordkrysninger mellom Molde og Vestnes har blitt vurderte. Sekken-alternativet har vært med i flere omganger. Møreaksen har kommet best ut i alle utredninger. Etter at flere alternativer har vært utredet, kostnadsberegnet og kvalitetssikret er det Møreaksen som også er forankret i kommunestyrer og fylkesting.

Dette har da også gjort sitt til at Regjeringen valgte Møreaksen som sitt trasévalg i 2014.

– Møreaksen binder kysten sammen
Møreaksen er planlagt ut fra forutsetningen til ferjefri E39, og vil dermed være den løsningen som best binder sammen kystbyene Ålesund-Molde-Kristiansund.

Møreaksen støtter opp om at om lag 70 prosent av trafikken skal innom Molde. Romsdalsaksen tar mest hensyn til de 30 prosentene av trafikken som skal videre mot Trondheimsregionen.

– Møreaksen gir kysten liv
Det er beregnet av Møreaksen vil gi en samfunnsnytte i form av et mer samlet bo- og arbeidsmarked på 835 mill. kroner i året (Victor Norman). Samfunnsnytten i form av næringsutvikling er beregnet til 1,2 milliarder kroner per år (Torgeir Reve). Forutsetningen for begge beregningen er at Ålesund og Molde knyttes tettere sammen.

– Det er bare Møreaksen som kan gi drøyt 5.600 innbyggere i Aukra og Midsund fastlandsforbindelse. Fastlandsforbindelse for de om lag 150 innbyggerne på Sekken må vi løse på en annen måte enn å legge om trasévalget for E39, sier Kvalsund og Sommerlund.

For ytterligere kommentarer – kontakt:

 • Gunnar Kvalsund, daglig leder Midsund Næringsforum – mobil 920 35 608
 • Arnt Sommerlund, daglig leder Aukra Næringsforum – mobil 900 88 300

Innovasjonscamp 2016: Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

I uke 47 gjennomførte skolene i Aukra kommune Innovasjonscamp 2016/2017 for elevene i 9.trinn. Årets vinnere imponerte med sin kreative og gjennomtenkte løsning på oppdraget fra Fupe Systems AS.

Innovasjonscamp arrangeres i samarbeid med Aukra Næringsforum og Ungt Entreprenørskap M&R. Fredag 25. november gikk finalen av stabelen i «Egget» ved Gossen barne- og ungdomsskole.Totalt 11 grupper presenterte sine oppdrag for 150 engasjerte tilhørere. Finalen ble høytidelig åpnet av rektor Heidi Falkhytten, ordfører Bernhard Riksfjord og med musikkinnslag fra elevene selv. Elevene har hele uken arbeidet med å finne innovative og nyskapende løsninger på relevante problemstillinger gitt av ulike bedrifter. Alle løsningene ble presentert fra scenen og senere evaluert av juryen bestående av Marianne Moen fra Ungt Entreprenørskap M&R, Line Valdal fra TechConsult Møre AS og Merete Mikkelsen i Hårlokken AS.

Vinnere

Årets vinnere er Sima Kamal Hajji-Ahmad, Christine Nerbø Landøy, Hannah Luisa Schirmer, Hans-Andrè Otterlei Haukvik, Jørgen Eckhoff Husøy og Lars Småge Terøy  fra Gossen barne- og ungdomsskole. De imponerte juryen med sin løsning på oppdraget fra Fupe Systems AS.

fupe_1 fupe_2

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Elevene ble utfordret i å løse et klassisk problem i de fleste familier; at det søles melk og juice når barn selv skal tømme dette over fra kartong til glass. Oppgaven gikk ut på å re-designe, lage prototyper og presentere en ny løsning som gjør at barn enkelt kan tømme drikke fra kartong til glass selv uten å søle. Elevene presenterte hvordan de målrettet hadde evaluert problemstillingen, utviklet og testet ulike prototyper før de presenterte vinnerproduktet; en adapter bestående av et rørsystem med lodd som festes til kartongen og som legges i glasset før man tømmer.

2. premie gikk til Oliver Anton Ødegård, Trude Bråthen, Theodor Bendixen, Patrycja Rogowska, og Tuva Iversen Valdal fra Julsundet skole for løsningen på oppdraget til Aukra Næringsforum.

oyriket_1 oyriket_2

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Oppdraget bestod av å utvikle betalbare pakkeløsninger som kan tilbys via Øyriket. Oppgaven var todelt og elevene skulle finne ulike alternativer levert som samarbeidsprosjekt via etablerte næringslivsaktører. Elevene skulle også utvikle forslag til tilbud og tilbydere som ikke eksisterer i Øyriket per i dag. Løsningene de presenterte var varierte og tilpasset ulike målgrupper. Et nytt opplevelseshotell i sjøkanten på Aukra med innendørs surfehall var forslaget til nyetablering.

3. premie gikk til Thea Rønning, Jutta Nachtigall, Sebastian Bakken Bargel, Vemund Svergja og Gjermund Fuglset Slettedal fra Julsundet skole for oppdraget til Langset Maritime AS.

langset_1 langset_2

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Elevene skulle finne løsninger for å få mannskap på fartøy til å øke fokus på sin egen sikkerhet. Løsningen de presenterte var å utvikle en app hvor mannskapet må dokumentere gjennomføring av sikkerhetstiltak via appen.

«Innovatører trengs over alt!»

Formålet med Innovasjonscampen er å bli kjent med arbeids- og næringsliv. Elevene får kunnskap om ulike yrker og utdanningsløp, og det gir et godt utgangspunkt for kontakt og samarbeid med bedrifter i nærmiljøet. De får trening i å se muligheter og ta konsekvenser av egne valg, og de erfarer og ser hvordan arbeidsprosessen i produktutvikling eller problemløsning fungerer.

En stor takk til årets bedrifter som har stilt med oppdrag og veiledere til Innovasjonscampen:

 • Aukra Kommune
  • Kultur og reiseliv: Anne Jorunn Sandøy
  • Frivillighetssentralen: Jens Petter Kjøll
 • Mercurius DataConsult AS: Tone Klev
 • North Sea Salt Works: Arve Øverland
 • Aukra Auto: Nina Bakkemyr Hagbø
 • Shell AS: Lillian Aasheim
 • Aukra Næringsforum: Birgitte Vegsund og Arnt Sommerlund
 • Fupe Systems AS: John Harry Edvardsen
 • Langset Maritime AS: Olav Oterhals og Jørgen Sporsheim

 

konferansierer_edited img_4658

(Klikk på bildene for å se større bilder!)

Kulturhus og basseng – også med næringsbygg?

Åpent frokostmøte onsdag 19. oktober:

 aukra_kommune_ligg

 

Agenda:

 

Kulturhus og basseng

Orientering fra Aukra Kommune om status og videre fremdrift i prosjektet. Utbyggingssjef Terje Urdshals og prosjektleder Jon-Gunnar Gjelberg vil orientere om prosjektet, samt eventuelle muligheter for å kombinere dette med et næringsbygg.

Ny prosjektleder i Aukra Næringsforum

En kort presentasjon av Birgitte Vegsund som startet i stillingen som prosjektleder i Aukra Næringsforum 3. oktober.

 

Velkommen:

 • Dato: Onsdag 19. oktober
 • Sted: Aukra Hotell, Falkhytten
 • Tid: KL. 07.30 til ca. 09.30. Det faglige innholdet starter kl 08.05.

 

Husk påmelding – frist innen tirsdag 18. oktober kl. 12.00.

Klikk på lenken nedenfor:

https://no.surveymonkey.com/r/kulturhus-frokost

 

 

 

Bli med på «Øyriket til by’n»: Se program! Bestill billetter!

oyriket

Bli med på «Øyriket til by’n» 16. og 17. september! Få med deg markedsdag og gratiskonsert på dagtid, og bestill billetter til kveldskonsert og Øyriket-festival! Her er programmet!

Markedsplass og utekonsert 17. september kl. 11.00-16.00

side-1-sm

Konsert på Teatret Vårt – kjøp billetter – klikk her!

side-2-sm

 

Øyriket-festival på Molde Fjordstuer – kjøp billetter – klikk her!

side-3-sm

 

 

Ny prosjektleder: Birgitte Vegsund til Aukra Næringsforum

Birgitte Vegsund

Birgitte Vegsund er ansatt som prosjektleder i Aukra Næringsforum. Sammen med daglig leder Arnt Sommerlund går hun inn og styrker teamet med bedriftsveiledere som yter bistand til næringslivet i Aukra.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på spennende oppgaver for Aukra Næringsforum, og ikke minst til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og næringslivet både på Aukra og i Romsdalsregionen, sier Birgitte Vegsund.

Birgitte Vegsund kommer fra jobben som training manager i National Oilwell Varco Norway AS (NOV).  Der har hun ledet NOVs kurs- og simulatorsenter for offshorekraner siden 2014. Hun har fra tidligere med seg en bred administrasjonsbakgrunn fra oljesektoren med erfaring både fra opp- og nedturene i bransjen, innenfor hovedfeltene kompetansebygging, ettermarked og service.

– Aukra spennende
– Aukra er en kommune som viser handlekraft og investeringsvilje. Det er motiverende i seg selv, og gir rom til både videreutvikling av eksisterende næring, samt enestående muligheter til å finne nye vekstområder. Utfordringene vi står i dagens markedssituasjon krever omstilling og nytenkning. Jeg har stor tro på næringslivsaktørene i denne regionen, og jeg ser veldig frem til å kunne bli med på veksten videre, sier Birgitte Vegsund.

– En utviklingsleder!
– Birgitte Vegsund har en spennende bakgrunn som leder. Hun har deltatt i og ledet utvikling, bygging og drift av NOVs første simulatorsenter for offshorekraner i Molde. I tillegg har hun spesialisering innen innovasjon fra Høgskolen i Molde. Dette, kombinert med gode personlige egenskaper, gjør at vi tror at hun blir et viktig tilskudd som bedriftsveileder for næringslivet i kommunen – når endring og omstilling står på dagsorden, sier daglig leder Arnt Sommerlund.

Tre år
Stillingen er finansiert gjennom RDA-midler, og hun ansatt for en periode på 3 år.

– Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned mot 2018. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå, sier Sommerlund.

– Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter, sier Sommerlund.

Birgitte Vegsund tiltrer i stillingen fra mandag 3. oktober.

Ferien over – Aukra Næringsforum straks klar for aktiv høst

Arnt Sommerlund

Fra og med mandag 8. august er ferien over Aukra Næringsforum, og daglig leder Arnt Sommerlund Bildet) er på plass for å følge opp medlemmer og øvrig næringsliv i Aukra.

Høsten vil blant annet by på deltakelse på norsk i oljemesse, ONS, i Stavanger  (29.08 – 01.09), frokostmøter, kurstilbud, bedriftsveiledning, gründerveiledning, samt bistand til å søke Hoppid-midler, RDA-midler og støtte fra Innovasjon Norge.

Ta kontakt med:

Er du vår nye prosjektleder/bedriftsveileder?

Er du vår nye prosjektleder/bedriftsveileder? Har du erfaring med, og kompetanse, innen forretningsutvikling? Ta en titt på denne 3-årige prosjektstillingen i Aukra Næringsforum! Søknadsfristen er 13. juli!

Her kan du lese om stillingsutlysningen:

Prosjektleder/bedriftsveileder søkes

Aukra Næringsforum søker prosjektleder/bedriftsveileder for en periode på 3 år.

Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå.

Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, delta i og initiere prosjekter.
 • Bedriftsveiledning for næringsliv i Aukra
 • Kunne analysere regnskap og identifisere forretningsmuligheter for bedrifter.
 • Jobbe opp mot både eksisterende bedrifter og nye etableringer
 • Arrangere møter, kurs, seminarer o.l. som er relevant for næringslivet.
 • Ta del i administrative oppgaver i Aukra Næringsforum.

Kvalifikasjoner/utdanning:

 • Formell utdanning innen økonomi/salg/markedsføring fra høgskole/universitet.
 • Prosjektledererfaring ønskelig.
 • Erfaring fra bedriftsveiledning ønskelig.

Egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert og ha en positiv innstilling
 • Analytisk og strukturert
 • Selvgående og initiativrik
 • Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknad sendes til arnt@aukra-naeringsforum.no innen 13. juli.