Bli med på åpent årsmøte i Aukra Næringsforum!

Innkalling og dagsorden
Det kalles inn til årsmøte i Aukra Næringsforum torsdag 28. mars kl. 18.00. Årsmøtet avholdes i auditoriet på Holmesundet 4 (den gamle fiskerifagskolen).
Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent kveldsmøte med enkel bespisning (pizza og mineralvann – fra ca. kl. 18.30):

Program

  • Kl. 1800 til ca 1830 – Årsmøte – med enkel servering. Årsmøtet er åpent, men bare bedrifter med betalt medlemskontingent har stemmerett.
  • Ca. kl. 18.30 – Status på Europas største oppdrettsanlegg på land, v/Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution
  • Ca. kl. 19.00 til ca 1930 – Veikart for havbruksnæringen (NHO/Norsk Industri) – v/Alf Reistad.

Dagsorden årsmøte

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjennelse av styrets årsrapport og årsregnskap for 2018 (vedlagt), samt revisors beretning (deles ut på møtet).
4. Budsjett for 2018 og kontingentfastsettelse
a. Budsjett – se vedlagte «Rapport og årsregnskap 2018» side 9
b. Forslag til kontingent for 2019:
5. Innkomne saker (ingen)
6. Styrehonorar (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
7. Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)
a. styre
b. leder og nestleder
c. revisor
d. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:
· Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no

PÅMELDING – klikk på lenken nedenfor:
https://no.surveymonkey.com/r/paameld-arsmote2019

SAKSPAPIRER – klikk på lenken nedenfor og last ned pdf:
http://aukra-naeringsforum.no/wp-content/uploads/2019/03/aukranf-arsmote-2019-innkalling-og-dagsorden.pdf