Vil du utvikle din bedrift eller din forretningside i 2019?

Ta kontakt med Aukra Næringsforum!

Går du med en ide til et nytt produkt eller en ny tjenester? Vil du forbedre noe av det du allerede gjør? Trenger du hjelp til finansiering? Satse i Norge eller i utlandet? Hvordan kan du få oversikt over regimet for offentlig støtte? Har du en ny bedrift eller er du leder i en eksisterende bedrift?

Alle er velkomne til å ta kontakt med oss for en næringsprat! 

Her er det Aukra Næringsforum kan bistå med:

  • Økonomisk støtte til bedrifter i Aukra – RDA-midler Aukra og Innovasjon Norge
  • Hjelp til etablering av egen virksomhet – ditt lokale hoppid-kontor.
  • Låne møterom på Gossen.
  • PR /kommunikasjon/mediehåndtering – støtte og rådgiving.
  • Forretningsjus – råd og veiledning innen grunnleggende emner knyttet til elementær forretningsjus (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett).
  • Rådgivning/veiledning – Bruk oss som samtalepartner for å drøfte ulike utfordringer og problemstillinger bedriften har.
  • Tilbud om kurs og seminarer/konferanser.

Kontaktperson:

Nettside: www.aukranf.no