Forfatterarkiv: Arnt Sommerlund

Ny prosjektleder: Birgitte Vegsund til Aukra Næringsforum

Birgitte Vegsund

Birgitte Vegsund er ansatt som prosjektleder i Aukra Næringsforum. Sammen med daglig leder Arnt Sommerlund går hun inn og styrker teamet med bedriftsveiledere som yter bistand til næringslivet i Aukra.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på spennende oppgaver for Aukra Næringsforum, og ikke minst til å bli bedre kjent med medlemsbedriftene og næringslivet både på Aukra og i Romsdalsregionen, sier Birgitte Vegsund.

Birgitte Vegsund kommer fra jobben som training manager i National Oilwell Varco Norway AS (NOV).  Der har hun ledet NOVs kurs- og simulatorsenter for offshorekraner siden 2014. Hun har fra tidligere med seg en bred administrasjonsbakgrunn fra oljesektoren med erfaring både fra opp- og nedturene i bransjen, innenfor hovedfeltene kompetansebygging, ettermarked og service.

– Aukra spennende
– Aukra er en kommune som viser handlekraft og investeringsvilje. Det er motiverende i seg selv, og gir rom til både videreutvikling av eksisterende næring, samt enestående muligheter til å finne nye vekstområder. Utfordringene vi står i dagens markedssituasjon krever omstilling og nytenkning. Jeg har stor tro på næringslivsaktørene i denne regionen, og jeg ser veldig frem til å kunne bli med på veksten videre, sier Birgitte Vegsund.

– En utviklingsleder!
– Birgitte Vegsund har en spennende bakgrunn som leder. Hun har deltatt i og ledet utvikling, bygging og drift av NOVs første simulatorsenter for offshorekraner i Molde. I tillegg har hun spesialisering innen innovasjon fra Høgskolen i Molde. Dette, kombinert med gode personlige egenskaper, gjør at vi tror at hun blir et viktig tilskudd som bedriftsveileder for næringslivet i kommunen – når endring og omstilling står på dagsorden, sier daglig leder Arnt Sommerlund.

Tre år
Stillingen er finansiert gjennom RDA-midler, og hun ansatt for en periode på 3 år.

– Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned mot 2018. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå, sier Sommerlund.

– Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter, sier Sommerlund.

Birgitte Vegsund tiltrer i stillingen fra mandag 3. oktober.

Ferien over – Aukra Næringsforum straks klar for aktiv høst

Arnt Sommerlund

Fra og med mandag 8. august er ferien over Aukra Næringsforum, og daglig leder Arnt Sommerlund Bildet) er på plass for å følge opp medlemmer og øvrig næringsliv i Aukra.

Høsten vil blant annet by på deltakelse på norsk i oljemesse, ONS, i Stavanger  (29.08 – 01.09), frokostmøter, kurstilbud, bedriftsveiledning, gründerveiledning, samt bistand til å søke Hoppid-midler, RDA-midler og støtte fra Innovasjon Norge.

Ta kontakt med:

Er du vår nye prosjektleder/bedriftsveileder?

Er du vår nye prosjektleder/bedriftsveileder? Har du erfaring med, og kompetanse, innen forretningsutvikling? Ta en titt på denne 3-årige prosjektstillingen i Aukra Næringsforum! Søknadsfristen er 13. juli!

Her kan du lese om stillingsutlysningen:

Prosjektleder/bedriftsveileder søkes

Aukra Næringsforum søker prosjektleder/bedriftsveileder for en periode på 3 år.

Næringslivet i Aukra har merket nedgangen innen petroleumsrelatert virksomhet. Dette skjer samtidig som at utbyggingen ved ilandføringsanlegget på Nyhamna trappes ned. Prosjektstillingen er ment å bidra til å bøte på de utfordringer som næringslivet i Aukra opplever nå.

Et viktig mål med stillingen er å øke bistanden til næringslivet i Aukra, slik at bedrifter kan etablere samarbeid og/eller nye delprosjekter – som kan utvikle eksisterende næringsliv og/eller bidra til å skape et grunnlag for å etablere nye bedrifter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, delta i og initiere prosjekter.
 • Bedriftsveiledning for næringsliv i Aukra
 • Kunne analysere regnskap og identifisere forretningsmuligheter for bedrifter.
 • Jobbe opp mot både eksisterende bedrifter og nye etableringer
 • Arrangere møter, kurs, seminarer o.l. som er relevant for næringslivet.
 • Ta del i administrative oppgaver i Aukra Næringsforum.

Kvalifikasjoner/utdanning:

 • Formell utdanning innen økonomi/salg/markedsføring fra høgskole/universitet.
 • Prosjektledererfaring ønskelig.
 • Erfaring fra bedriftsveiledning ønskelig.

Egenskaper

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert og ha en positiv innstilling
 • Analytisk og strukturert
 • Selvgående og initiativrik
 • Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknad sendes til arnt@aukra-naeringsforum.no innen 13. juli.

 

Bli med på «Jobb i Aukra» – rekruttering- og karrieredagen 3. juni

Aukra-veiskilt-lite

Aukra Næringsforum vil invitere deg som er mellom 15 (ungdomsskole 10. klasse) og ca 25+ år til en «speed-date» med bedrifter og kommune i Aukra.

Deltakelse er gratis. Men vi trenger påmelding på grunn av servering av pizza og brus/mineralvann!

Start: Kl.17.00 – ferdig ca. kl. 18.30
Sted:
Aukra Hotell

PROGRAM:

•Velkommen (5 min)
•Vard Aukra (10 min)
•Sparebanken Møre (10 min)
•Aukra kommune (skole, omsorg og barnehage) (20 min)
•Nav Aukra (10 min)
•Starte egen bedrift (10 min)
•Kort om øvrig næringsliv. (10 min)

Klikk på lenken nedenfor for påmelding:

https://no.surveymonkey.com/r/jobb-i-aukra

 

Resultat: Medlemsundersøkelse om kommunereformen

Aukra Næringsforum - full av energi

Aukra Næringsforum – full av energi

Her er resultatene fra medlemsundersøkelsen om kommunereformen til Aukra Næringsforum. Drøyt 41 % av medlemsbedriftene (24 av 82) har deltatt.

Næringsforumet har siden mai 2015 kjørt en stegvis prosess i forhold til kommunereformen. Medlemmene våre har vært inviterte på 2 informasjonsmøter, og mottatt informasjon om kommunereformen via nyhetsbrev. Dette i tillegg til den løpende informasjonen via media.

«En temperaturmåling»
Nå når alle fakta ligger på bordet, har medlemmene vært inviterte til å delta i en spørreundersøkelse på nett. Siden antall respondenter er begrenset (34 av totalt 82), er ikke denne rundspørringen en statistisk presis undersøkelse, men mer å betrakte som en «temperaturmåling» på stemningen blant våre medlemmer.

Spørreundersøkelsen har vært kjørt i perioden f.o.m. 15.04.16 t.o.m. 21.04.16. Medlemmene har mottatt invitasjon til å delta via e-post, og de har fått 2 påminnelser undervegs.

En klar tendens
Tross svarprosenten (41 %), viser medlemsundersøkelsen at det er en klar tendens: Et flertall av medlemmene som har svart ønsker at Aukra skal være en del av en større romsdalskommune. Alternativet Aukra-Midsund er det som får minst oppslutning.

Medlemmene mener de tre viktigste målene med en kommunereform må være 1) bedre kvalitet på tjenestene, 2) bedre samfunnsutvikling, 3) mer kostnadseffektiv drift/større fagmiljø.

Resultatene
Her er resultatene på alle de 5 spørsmålene:

1) Hvor mange årsverk har din bedrift/ organisasjon?

Bilde1

 

2) Hva mener du er de tre viktigste målene for en framtidig kommune?

Bilde2

3) Hvilket av følgende 3 alternativ mener du er den beste kommuneorganiseringen for Aukra for framtida?(Kun ett svar mulig)

Bilde3

4) Er det noen av de tre alternativene som legges fram til folkeavstemming som du ikke vil anbefale?(Flere svar mulig)

Bilde4

5) Dersom innbyggerne på Ona, Sandøy og Orten ønsker det, bør kommunegrensen justeres slik at de inngår i en av kommunealternativene nevnt i denne spørreundersøkelsen ?

Bilde5

 

 

Aukra Næringsforum: – Romsdalskommune best for Aukra

Anne Reidun Valdal

Aukra Næringsforum mener at det alternativet som best svarer på kommunereformens fire hovedformål er at Aukra blir en del av en romsdalskommune – med flest mulig av de kommunene som har underskrevet intensjonsavtalen.

Styret i Aukra Næringsforum, har etter en prosess der medlemmene har vært involverte, tatt stilling til hvilket alternativ som best svarer på kommunereformens utfordringer.

– Aukra Næringsforum mener at Aukra bør se mot flest mulig av de andre romsdalskommunene i forbindelse med kommunereformen. Det er det alternativet som best kan sikre kapasitet og kompetanse i kommunen og sikre den beste nærings- og samfunnsutviklingen, sier styreleder Anne Reidun Valdal (bildet),

Ikke alene på sikt
Aukra Næringsforum har vurdert de tre alternativene som er lagt fram til folkeavstemming blant innbyggerne i den nåværende kommunene: 1) Aukra – fortsette som egen kommune, 2) Aukra og Midsund og 3) Aukra som en del av en romsdalskommune sammen med Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma.

– Styret i Aukra Næringsforum tror ikke det er sannsynlig at Aukra, på sikt, får fortsette som egen kommune. Derfor er det viktig at Aukra tar aktivt del i å utforme den framtidige kommuneorganiseringen, sier styreleder Anne Reidun Valdal.

Styrets vedtak av torsdag 21. april:

 1. Aukra Næringsforum mener næringslivet vil fortsette å utvikle seg på tvers av kommunegrenser, men at en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling også vil legge forholdene bedre til rette for en god næringslivsutvikling.
 2. Aukra Næringsforum mener at næringslivet i Aukra er avhengig av et godt og nært samarbeid med næringslivet i resten av Molderegionen. Med 26 % pendling fra Aukra til Molde utgjør de to kommunene allerede en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
 3. Aukra Næringsforum mener at det alternativet som best svarer på kommunereformens fire hovedformål er at Aukra blir en del av en romsdalskommune med flest mulig av de kommunene som har underskrevet intensjonsavtalen (Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma).
 4. Aukra næringsforum mener at det er romsdalskommune-alternativet som best kan sikre kapasitet og kompetanse i kommunens administrasjon når næringslivet har behov for kommunale tjenester som saksbehandling, reguleringer, utredninger, planer, råd og veiledning m.v.
 5. Aukra Næringsforum tror ikke det er sannsynlig at Aukra, på sikt, får fortsette som egen kommune. Derfor er det viktig at vi i dag tar aktivt del i å utforme den framtidige kommuneorganiseringen.

Tidligere vedtak – undervegs i prosessen – av 28. januar.

Her er de nye styremedlemmene!

Onsdag 30. mars ble det avholdt årsmøte i Aukra Næringsforum. Styret ble utvidet fra 6 til 7 medlemmer, og fikk 3 nye medlemmer på faste plasser og 2 nye vara. Her er den komplette oversikten over valgene.

Årsmøtet vedtok valg av styre, styreleder og nestleder, vararepresentanter og valgkomité slik:

STYRET

 1. Anne Reidun Valdal (ikke på valg)
 2. Kjell Stian Brunes (gjenvalg for 2 år)
 3. Frode Aleksandersen (velges for 2 år)
 4. Trond Lofstad (ikke på valg)
 5. Else Berit G. Hamar (velges for 2 år)
 6. Per Olav Mevold (ikke på valg)
 7. Hans Gunnar Hansen (velges for 2 år)

Anne Reidun Valdal ble valgt til styreleder og Kjell Stian Brunes ble valgt til nestleder.

VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år):

 1. Liv Marit Varhaugvik
 2. Olav Myrset Oterhals
 3. Gro Løvik
 4. Trond Ljoså
 5. Tore Hukkelberg

VALGKOMITÉ (velges for 3 år):
Nina Bakkemyr Hagbø (3 år) overtar etter Rune Stig Skeide som har vært med i 3 år. Ivar Helge Hollen (1 år til) og Wiggo Edvardsen (2 år til) var ikke på valg.

REVISOR
Kommunerevisjon distrikt 2. ble gjenvalgt som revisor for 2016»

 

Aukra Næringsforum om kommunereformen

cropped-Untitled-1.jpgStyret i Aukra Næringsforum diskuterte kommunereform i sitt møte torsdag 28. januar, og gjorde et vedtak om kommunereformen så langt. Vedtaket er gjengitt nedenfor. 

Styret har mål å ha en stegvis tilnærming etter hvert som prosessen går framover og informasjon om de ulike alternativene klargjøres. Det må presiseres at styret ennå ikke har tatt stilling til endelig modell for kommunesammenslåing.

Vedtak i styret i Aukra Næringsforum i «Sak 07/16 Kommunereformen»:

1) Aukra Næringsforum støtter kommunereformens fire hovedformål slik Stortinget har vedtatt dem for kommunereformen:
·       Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
·       Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
·       Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
·       Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

2) Aukra Næringsforum stiller som krav til kommunen at den skal ha både kapasitet og kompetanse til å yte tjenester, råd og veiledning til næringslivet og øvrige innbyggere når vi har behov for saksbehandling, regulering, utredning og lignende tjenester.

3) Aukra Næringsforum ønsker at minst tre alternativer (jfr. kommunestyrevedtak 17.09.15) legges fram til folkeavstemming 25. april 2016.

4) Aukra Næringsforum er positiv til initiativ fra innbyggere i Sandøy om å vurdere en eventuell kommunegrensejustering for Ona, Sandøy og Orten.

5) Det er viktig at kommunens forhandlingsutvalg fullfører samtalene med de andre kommunene som er med i Romsdal/Romsdalshalvøya-alternativet.

6) Aukra Næringsforum vil, når de endelige forhandlingsresultatene foreligger, invitere våre medlemmer til en egen meningsmåling med fokus på så vel næringslivets som lokalsamfunnets behov i forbindelse med kommunereformen.

7) Aukra Næringsforum mener at en større kommune i Romsdal/på Romsdalshalvøya vil styrke muligheten for å gjennomføre både Møreaksen og Kjerringsundet.