Forfatterarkiv: Arnt Sommerlund

Uttalelse til trafikktryggingsplan for Aukra kommune 2019-2022

Aukra Næringsforum sier seg enig i forslaget til hovedmål for trafiktryggingsplan for Aukra kommune – om at det skal være «Ingen drepne eller alvorleg skadde i trafikken i Aukra» for perioden 2019 til 2022».
Aukra Næringsforum ønsker at kommunen skal legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Herunder er det også viktig med god, trygg og effektiv trafikkavvikling.
Her bør kommunen bl.a. gjøre følgende:

 • Utvikle trygge, sammenhengende, finmaska og attraktive gang- og sykkelveger.
 • Videreutvikle kollektivtilbudet og holdeplassene i kommunen.

Det er viktig at kommunen er offensiv og framoverlent når det gjelder å utvikle gode, trygge og effektive trafikkløsninger i næringsområder – med god balanse mellom næringstrafikk og sivil trafikk.
Aukra Næringsforum mener kommunen har et ansvar for aktivt å legge til rette for næringsaktører som vil bygge ut eiendom til boliger og/eller til næringsformål – også med tanke på å finne gode, trygge og effektive vegløsninger.
Aukra Næringsforum ber kommunen å følge dette opp bl.a. i forbindelse med:
Utvikling av sentrumsnært næringsliv på Falkhytten og Hollingen.

 • Trafikkavvikling til og fra gassprossseseringsanlegget på Nyhamna.
 • Trafikkavvikling i krysset mellom fylkesveg og veg (Fv662/Fv215) ned til ferjeleiet ved Hollingsholmen.
 • Trafikkavvikling på alle tre ferjeleiene.
 • Trafikkavvikling til og fram næringsaktivitet på Karlsholmen og på Rindarøy.
 • Trafikkavvikling i forbindelse med reiselivsaktiviteter (opplevelser, overnattingstilbud m.v).

Vedtatt i styretmøtet av 12.02.19, og oversendt Aukra kommune.

Vil du utvikle din bedrift eller din forretningside i 2019?

Ta kontakt med Aukra Næringsforum!

Går du med en ide til et nytt produkt eller en ny tjenester? Vil du forbedre noe av det du allerede gjør? Trenger du hjelp til finansiering? Satse i Norge eller i utlandet? Hvordan kan du få oversikt over regimet for offentlig støtte? Har du en ny bedrift eller er du leder i en eksisterende bedrift?

Alle er velkomne til å ta kontakt med oss for en næringsprat! 

Her er det Aukra Næringsforum kan bistå med:

 • Økonomisk støtte til bedrifter i Aukra – RDA-midler Aukra og Innovasjon Norge
 • Hjelp til etablering av egen virksomhet – ditt lokale hoppid-kontor.
 • Låne møterom på Gossen.
 • PR /kommunikasjon/mediehåndtering – støtte og rådgiving.
 • Forretningsjus – råd og veiledning innen grunnleggende emner knyttet til elementær forretningsjus (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og selskapsrett).
 • Rådgivning/veiledning – Bruk oss som samtalepartner for å drøfte ulike utfordringer og problemstillinger bedriften har.
 • Tilbud om kurs og seminarer/konferanser.

Kontaktperson:

Nettside: www.aukranf.no

Uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune

Aukra Næringsforum behandlet torsdag 6. september 2018 sin uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel for Aukra kommune. Her kan du laste ned uttalelsen som er oversendt kommunen.

Når har kommunen laget sitt utkast, som er ute til høring. Denne høringen finner du kommunens hjemmesider. Høringsfrist er 12. desember.

Aukra næringsforum har følgende strategiske satsingsområder:

 • Havrommet (fiskeri, akvakultur m.v.)
 • Reiseliv (Øyriket i Romsdal, Masterplan for reiseliv i Molde regionen).
 • Utvikling av eksisterende og nye virksomheter innen lokalt næringsliv.

Last ned uttalelsen til Aukra Næringsforum!

Unikt kurstilbud: Digitaliser din bedrift! Frist 1. november!

Her er et unikt kurstilbud: Bli en digital leder! Fyll opp verktøykassa med digitaliseringstriks og kompetanse. Få et 2-dagers kurs (15. og 22. november) til sterkt subsidierte priser.

Kurset, som er en del av Omstillingsmotor.no, koster 15.000 kroner – men Innovasjons Norge støtter tilbudet med hele 10.500 kroner per deltaker. Din egenandel blir dermed bare 4.500 kroner! Kursarrangør er Protomore kunnskapspark, og Aukra Næringsforum er tilrettelegger og vil stå som søker på vegne av bedriftene som blir med.

Her er opplegget:

SAMLING 1:

 • INTRODUKSJON: Hva er de viktigste trendene for industrinæringene fremover?
 • CASE: Eksempler og aktuelle utfordringer i næringene KUNDEVERKSTED: Utvikle konsept for egen virksomhet basert på strategisk utfordring
 • Arbeid mellom samlingene: Digital modenhet-test og testing av eget konsept.

SAMLING 2:

 • FORRETNINGSMODELLERING: Videreutvikle forretningsmodell basert på konsept fra dag 1.
 • STRATEGIVERKSTED: Utarbeide robuste digitale strategier for din virksomhet, basert på konsept og forretningsmodell.

Smakebiter fra programmet

I programmet vil du få smakebiter på;

 • Hva er fremtidens digitale teknologier og trender?
 • Hvordan sikrer du økt kunde- og forretningsverdi gjennom nye rbeidsformer?
 • Hvordan utvikler du strategier som er robuste nok i et digitalt og uforutsigbart forretningslandskap?

PÅMELDINGSFRIST: 1. november 2018!

Klikke her og med deg på nå: PÅMELDING

Last ned produktark (1 side – pdf): «Digitalisering for ledere – til bedrifter i Aukra»

Les mer om Omstillingsmotor på: www.omstillingsmotor.no

Sommeråpent i Aukra Næringsforum

Aukra Næringsforum har i 2018 åpent kontor gjennom hele sommerferien! Her er oversikten over hvem som svarer når!

Kontoret her er hele tiden betjent, med unntak av 2 dager (fredag 6. og fredag 13. juli – kun telefon). NB! Vi kjernetid på kontoret mellom kl. 09.00 15.00, men anbefaler at dere ringer på forhånd for å gjøre avtaler – siden vi kan være ute på møter og oppdrag. 🙂

 • Uke 26, 27 og 28: Arnt Sommerlund, mobil: 900 88 300 og e-post: arnt@aukranf.no
 • Uke 29: Arnt Sommerlund og Birgitte Vegsund
 • Uke 30, 31 og 32: Birgitte Vegsund, mobil: 916 20 448 og e-post: birgitte@aukranf.no

Nytt fra årsmøtet 22. mars

Årsmøte i Aukra Næringsforum ble avviklet torsdag 22. mars. Nye styremedlemmer ble valgt inn. Og årsregnskapet for 2017 viste et årsresultat på 207.976 kroner.

Etter årsmøtet består styret i Aukra Næringsforum av:

 • Anne Reidun Valdal – gjenvalgt for 1 år
 • Kjell Stian Brunes – gjenvalgt for 2 år
 • Else Berit G. Hamar – gjenvalgt for 2 år
 • Liv Marit Varhaugvik – ikke på valg
 • Olav Myrset Oterhals – ikke på valg
 • Geir Larsen – Ny, velges for 2 år
 • Barbro Mork Emblem – ny, velges for 2 år

Anne Reidun Valdal ble som styreleder.
Kjell Stian Brunes ble valgt som nestleder.

VARAMEDLEMMER (alle velges for 1 år) – i rangert rekkefølge:

 1. John-Harry Rognskog Edvardsen
 2. Hallvard Huse
 3. Gro Løvik
 4. Tore Hukkelberg

 

Årsmøte torsdag 22. februar 2018

Årsberetning 2017 til årsmøte 22. mars 2018

Medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum er innkalt til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18.00. Sted er Aukra Hotell.

Dagsorden består av ordinære årsmøtesaker. Hver medlemsbedrift har en stemme på årsmøtet. Saksfremlegg ettersendes innen en uke før møtet. Etter årsmøtet vil det bli avholdt åpent temamøte (ca kl. 18.30) med påfølgende næringspub.

Frist for å melde inn årsmøtesaker til behandling er torsdag 8. mars kl. 12.00.

Årsmøtesaker til behandling

 1. Konstituering og valg av møteleder
 2. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2017, samt revisors beretning.
 3. Budsjett for 2018 og kontingentfastsettelse
 4. Innkomne saker
 5. Styrehonorar
 6. Valg
  • styre
  • leder og nestleder
  • revisor
  • valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til:

Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300 eller e-post arnt@aukranf.no

Godt nytt år 2018!

2018

Godt nytt år!

Aukra Næringsforum ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år. Vi vil i 2018 fortsette vårt fokus på aktiviteter for medlemmer, for utvikling av gamle og nye bedrifter og arbeidsplasser og rådgiving de som vil startet for seg selv.

Som du kanskje har merket, så er våre nettsider er for tiden under ombygging. Det meste skal fungere nå. Og vi vil snart komme tilbake til en mer komplett medlemsliste på nett.

Dere kan også følge oss på våre facebook-sider:

https://www.facebook.com/AukraNaeringsforum/

Næringslivet støtter «Heile Aukra baker»

Sammen om «Heile Aukra baker». Fra venstre Arnt Sommerlund (Aukra Næringsforum), Anne Jorunn Sandøy (Aukra kommune) og Barbro Mork Emblem (Sparebanken Møre). Foto: Anne Kari Tinnesand/Aukra kommune. Sammen om «Heile Aukra baker». Fra venstre Arnt Sommerlund (Aukra Næringsforum), Anne Jorunn Sandøy (Aukra kommune) og Barbro Mork Emblem (Sparebanken Møre).
Foto: Anne Kari Tinnesand/Aukra kommune.

Bakekonkurransen «Heile Aukra baker», som Aukra kommune arrangerer under Aukradagen 10. juni, får 66.000 kroner i støtte til gjennomføring fra Aukra Næringsforum. Også Sparebanken Møre i Aukra stiller opp som sponsor.

Bakekonkurransen blir arrangert 10. juni i forbindelse med at Aukradagen fyller 10 år. Det vil bli utdelt premier både for den beste og mest smakfulle kaka, samt at det blir en egen kakepyntekonkurranse. Førstepremien er dessertkurs hos Pascal i Oslo. Påmeldingsfristen er forlenget til fredag 26. mai.

Kake og jubileum
– Hva er det mest typiske når et jubileum skal feires i Aukra!? Jo, et overdådige kakebord – fylt med de herligste kaker du kan tenke deg. Og så er det flott at næringslivet, ved Aukra Næringsforum og Sparebanken Møre i Aukra støtter opp om dette jubileumstiltaket, sier kultursjef Anne Jorunn Sandøy i Aukra kommune.

– Vil bidra til bolyst!
– Næringslivet vil gjerne bidra til at innbyggerne i Aukra får økt trivsel og bolyst. Og når vi ikke lenger har anledning til å bruke RDA-midler til å arrangere kveldskonserten, synes vi det er flott å kunne støtte opp om enkelttiltak som kakekonkurransen «Heile Aukra baker», sier Arnt Sommerlund, daglig leder i Aukra Næringsforum.

Også den lokale banken vil bidra til bolyst.

– Sparebanken Møre er opptatt av å bidra til bolyst i Aukra, og synes bakekonkurransen under Aukradagen er et flott tiltak til glede for lokalbefolkningen, sier banksjef Barbro Mork Emblem i Sparebanken Møre, avdeling Aukra.

Lenke til påmelding:
http://www.aukra.kommune.no/heile-aukra-baker.5967507-322022.htm

Innkalling til årsmøte – torsdag 30. mars

cropped-Untitled-1.jpg

Medlemsbedrifter i Aukra Næringsforum kalles med dette inn til årsmøte torsdag 30. mars, kl. 18.00. Sted er Aukra Hotell.

 Dagsorden består av ordinære årsmøtesaker. Hver medlemsbedrift har en stemme på årsmøtet. Saksframlegg ettersendes innen 1 uke før møtet.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et åpent temamøte (ca kl 18.30) med faglig innledning – med påfølgende næringspub.

Årsmøtesaker til behandling

 1. Konstituering og valg av møteleder
 2. Godkjennelse av styrets årsberetning og årsregnskap for 2016, samt revisors beretning.
 3. Budsjett for 2017 og kontingentfastsettelse
 4. Innkomne saker (ingen)
 5. Styrehonorar
 6. Valg
  1. styre
  2. leder og nestleder
  3. revisor
  4. valgkomité

Eventuelle spørsmål vedr. årsmøtet kan rettes til: